Od danas tisućama slijede više mirovine i naknade: Evo tko sve ima pravo na njih

S prvim danom nove godine stupaju na snagu zakonske izmjene koje donose značajno poboljšanje mirovinskih i drugih prava ratnih veterana u Hrvatskoj. Promjene proizlaze iz izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, s fokusom na povećanju osnovice za određivanje osobne invalidnine.

Vlada će određivati osnovicu svake godine, a ona ne smije biti manja od one u prethodnom razdoblju. Dosad su osobna invalidnina i druga prava ratnih veterana bila određivana postotkom proračunske osnovice, nepromijenjenim od 2001. godine.

Dodatno, kako bi se veteranima omogućilo što duže zadržavanje u radnom okruženju, oni koji primaju najnižu mirovinu ili invalidsku mirovinu moći će raditi do polovice radnog vremena uz punu mirovinu.

Stvaraju se braniteljski centri
Ova promjena posebno će olakšati situaciju članovima obitelji branitelja koji primaju obiteljsku mirovinu, omogućavajući im rad do polovice radnog vremena uz punu mirovinu, što do sada nije bilo moguće.

Udovice hrvatskih branitelja sada mogu ostvariti obiteljsku mirovinu već sa 50 godina, neovisno o dobi u trenutku smrti supruga. Osim toga, stvaraju se pravne osnove za osnivanje braniteljskih centara koji će pružati dugotrajni smještaj braniteljima koji se ne mogu samostalno brinuti o sebi.

Izmjene također proširuju mogućnost ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu na sve ratne vojne invalide Hrvatskog vijeća obrane (HVO) čiji gubitak radne sposobnosti bude utvrđen u postupku vještačenja u Hrvatskoj. Također, umrli pripadnici HVO-a s hrvatskim državljanstvom i prebivalištem u Hrvatskoj imat će pravo na pokriće troškova ukopa.