Objavljena knjiga Mire Kovača “U labirintu versajsko-vidovdanske Jugoslavije”

Izvor: D.Prša

Knjigu povjesničara Mire Kovača “U labirintu versajsko-vidovdanske Jugoslavije: Hrvatsko pitanje u očima francuske politike, 1914.-1929.” objavio je zagrebački nakladnik Alfa.

Autor u knjizi ističe da je izlazak iz tog labirinta ili povećanje stupnja hrvatske samostalnosti bilo moguće jedino u slučaju strukturnih promjena na međunarodnom planu.

Recenzent knjige Stjepan Matković naglašava kako je autor vješto i pouzdano analizirao odnos Francuske prema Hrvatima i na taj način ponudio odgovarajući okvir i za buduću analizu hrvatskoga statusa u očima drugih velesila: britanske, ruske, američke ili njemačke vanjske politike.

Također navodi da je Kovačeva studija utemeljena i na odličnom poznavanju francuskoga gradiva, a posebice na poznavanju Diplomatskoga arhiva francuskoga Ministarstva vanjskih poslova te relevantne literature pisane na francuskom, engleskom, talijanskom, njemačkom i srpskom jeziku.

Ocjenjuje da je većina podataka iznesenih u Kovačevoj studiji dosad bila nedostatno elaborirana u radovima hrvatskih povjesničara.

Recenzent Zlatko Matijević smatra kako je Kovač dočarao ozračje djelovanja francuske vanjske politike prema jugoistoku Europe u razdoblju od izbijanja Prvoga svjetskog rata do početka velike svjetske gospodarske krize.

Francuska je diplomacija kontinuirano pratila sva zbivanja vezana uz Kraljevinu SHS, jedne od država nastalih na ruševinama Austro-Ugarske Monarhije, napominje Matijević i dodaje kako je posebnu pozornost pobuđivalo hrvatsko pitanje o čijem je rješenju ovisila cijela novouspostavljena geopolitička arhitektura europskoga jugoistoka.

Povjesničar Robin Harris podsjeća kako se ondašnja međunarodna diplomacija propustila uhvatiti u koštac s “hrvatskim pitanjem” te dodaje kako su posljedice toga bile kobne, ne samo za Hrvate, nego i za Jugoslaviju i za Europu.

Harris ocjenjuje kako izvrsna knjiga dr. Kovača pojašnjava kako i zašto se to dogodilo.

Knjiga “U labirintu versajsko-vidovdanske Jugoslavije – Hrvatsko pitanje u očima francuske politike, 1914.-1929.” (359 str.) podijeljena je na tri dijela – Položaj Hrvatske prije Prvoga svjetskog rata, Prvi svjetski rat i rađanje Kraljevine SHS (1914.-1918.) te Odnos Francuske i Kraljevine SHS prema hrvatskom pitanju (1918.-1929.).

Povjesničar, diploma i političar Miro Kovač rođen je u Splitu 1968. Bio je ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske u vladi Tihomira Oreškovića. Na pariškom sveučilištu “Sorbonne Nouvelle” je doktorirao. Autor je više knjiga, među kojima i knjige “La France, La création du royaume »Yougoslave« et la question Croate, 1914-1929”.