Petrinja: Obilazak radova na projektu „Šumski putovi divjine”

Darinko Dumbović, gradonačelnik Grada Petrinje obišao je danas, 8. listopada 2020., radove na projektu „Šumski putovi divljine“.
Nositelj ovog projekta je Udruga za ekologiju i razvoj Put kestena,a voditeljica projekta Lana Modrovčić Ljubojević kazala je kako je cilj projekta uređenje edukativne staze Petrinja- Cepeliš- Petrinja gdje će se urediti tri odmorišta s edukativnim pločama u svrhu edukacije i informiranja korisnika o dobrobiti i zaštiti šume, educiranja o bioraznolikosti područja na kojem se nalaze kao i poticanje na rekreacijske, zdravstvene i turističke funkcije šume. Dodala je kako se šumska staza koja je predmet ovog projekta od ranije koristi, no nije dovoljno uređena te će se na ovaj način iskoristiti njezin puni potencijal u skladu sa zakonskim i drugim obvezama.
Gradonačelnik Dumbović istaknuo je kako ovaj projekt ukazuje na jednu dobru sinergiju čovjeka i prirode te nas potiče da u toj prirodi više uživamo te dodao: „Mislim da je napravljen dobar posao, investicija je skoro 400 tisuća kuna. Naša Hrastovačka gora ima odlične predispozicije da povežemo urbanu i ruralnu cjelinu i tako dajemo nadogradnju života. Znamo da danas ljudi traže da budu više u prirodi, a Petrinja tu ima dosta za ponuditi, Zrinsku i Hrastovačku goru, ovaj put kestena, Čuntić i Pecki kule, Vidikovac.
Međutim, trebamo gledati i strateški da kroz naš Centar za šljivu i kesten i kroz udrugu koja se bavi kestenom petrinjski kesten ili marun bude ono što je u Dalmaciji maslina. Imamo najviše kestena na jednome mjestu,poznati smo po tome kestenu i taj kesten treba uvijek držati kao proizvod. Imamo sada informaciju da postoje ljudi koji žele uložiti izuzetno puno novaca, baš za nasade kestena od 50 hektara i to je smjer kojim se treba ići.“
Davor Salopek, inženjer koji je projektirao i osmislio projekt istaknuo je potrebu boravka u prirodi te dodao: „Projekt je počeo grad Petrinja sa željom da se gradski prostor poveže s neposrednim okolišem i da se privuče šetače. Napravljena je staza koja se zove put divljine na kojoj su napravljena tri odmorišta, kraj naselja Cepeliš, na Zelenom brijegu iznad Petrinjčice i jedno ispod sv. Roka uz izvor koji se tamo nalazi.“
Vedran Dragaš, predsjednik udruge za ekologiju i razvoj „Put kestena“ istaknuo je kako upravo na današnji dan, 8. listopada 2010. godine osnovana udruga za ekologiju i razvoj „Put kestena“ tako da je ovim obilaskom proslavljeno i 10 godina osnutka udruge. Prijavu projekta na natječaj pripremila je Javna ustanova PETRA – Petrinjska razvojna agencija koja je angažirana i za uslugu provedbe projekta. U postupku nabave za izvođača radova na uređenju odmorišta odabrana je tvrtka Komunalac Petrinja d.o.o., s ponudom u iznosu od 373.666,25 kuna sa PDV-om dok je za stručni nadzor radova odabrana tvrtka Arhitekti Salopek d.o.o. u iznosu od 10.000,00 kuna.