Novogodišnje odluke Hrvata su posao, bolja zarada i edukacija

pixabay.com

Mnogi početak kalendarske godine doživljavaju kao vrijeme za ‘novi početak’. Koje važne novogodišnje odluke građani donose te jesu li im se ostvarile želje u prošloj godini, istražio je portal MojPosao na 180 ispitanika.

Većina ispitanika radi popis novogodišnjih odluka

Nešto manje od polovice ispitanika planiralo je donijeti novogodišnju odluku za 2018. godinu (48%). To je više od prošle godine, kada je novogodišnju odluku donijelo 37% ispitanika. Malo manje od četvrtine ispitanika ne planira donijeti novogodišnju odluku (29%), a 24% ispitanika još je neodlučno.

Novogodišnje odluke u nešto malo većoj mjeri donose muškarci (52%) nego žene (46%).
Novogodišnjim odlukama najskloniji su mlađi ispitanici; 61% ispitanika do 25 godina planiralo je donijeti novogodišnju odluku, dok je isto planiralo napraviti 56% ispitanika u dobi od 26 do 30 godina. Novogodišnjim odlukama najmanje su skloni ispitanici stariji od 41 godinu; njih 35% planiralo je donijeti novogodišnju odluku.

Među ispitanicima koji će donijeti novogodišnju odluku, njih 69% donijeti će odluku vezanu za karijeru. Ti ispitanici su u najvećoj mjeri odlučili pronaći (bolji) posao (67%) te poraditi na usavršavanju i edukaciji (37%). Na trećem mjestu je odluka o povećanju zarade (25%) iza koje dolazi uspostava ravnoteže poslovnog i privatnog života (12%).

Neke od novogodišnjih odluka za ovu godinu su:

“Da u novoj godini dobijem priliku završiti tečaj i da se usavršim u sadašnjem zanimanju jer do sada nisam to nikada radila.“

“Spoznati sebe i svoje kvalitete, ohrabriti samu sebe na rizične poteze, pritom bez prevelikog straha.“

“Da ne donosim novogodišnje odluke jer njihovo neispunjavanje čini da se osjećam loše.“

Od ispitanika koji su donijeli novogodišnju odluku, njih 61% smatra kako takve odluke povećavaju motivaciju za realizaciju, dok 82% ispitanika koji takvu odluku nisu donijeli smatraju kako donošenje odluka nema veze s motivacijom za realizaciju.

Četvrtina ispitanika odustaje od realizacije

Nešto više od trećine ispitanika prošle je godine donijela novogodišnju odluku (37%). Ispitanici koji nisu donijeli novogodišnju odluku smatraju da se odluke moraju ionako donositi tijekom cijele godine i da odluke jedan dan u godini nemaju smisla.

Od ispitanika koji su prošle godine donijeli novogodišnju odluku, njih nešto više od polovice (56%) izjavilo je kako je ta odluka bila vezana za posao i karijeru. Novogodišnju odluku vezanu za privatni život donijelo je 44% ispitanika.

Novogodišnja odluka vezana za posao najčešće se odnosila na pronalazak (boljeg) posla (73%), trećina (33%) ispitanika je odlučila više zaraditi, dok se 18% ispitanika odlučilo dodatno usavršavati i educirati.

Na pitanje jesu li ispunili svoju novogodišnju odluku, 52% ispitanika odgovara potvrdno, dok ih 23% još nije ispunilo odluku, ali rade na tome. Četvrtina (25%) ispitanika odustalo je od ispunjenja svoje novogodišnje odluke za 2017. godinu.

Iako u manjoj mjeri donose novogodišnje odluke, žene u većoj mjeri ispunjavaju svoje novogodišnje odluke (54%) nego muškarci (46%).

Od ispitanika koji nisu ispunili svoju novogodišnju odluku vezanu uz karijeru i posao, najviše ispitanika (38%) to nije učinilo jer im novogodišnja odluka i nije bila toliko važna da ju ostvare. Na zapreke koje su ih zadesile po putu nije računalo 30% ispitanika. Manji dio ispitanika, njih 12%, priznaje kako nisu ostvarili novogodišnju odluku jer nisu dobro planirali njenu provedbu, isto koliko je i onih ispitanika (12%) koji odluku nisu ostvarili jer nisu imali podršku okoline.