Novinski izdavači pozvali na brzu implementaciju Direktive o autorskim pravima

Hrvatska Udruga novinskih izdavača na Svjetski dan intelektualnog vlasništva pozvala je Vladu da Direktivu o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu brzo prenesu u hrvatsko zakonodavstvo, navodeći da je to prvi korak u sprječavaju zlouporabe mega-platformi.

“Prava intelektualnog vlasništva, autorska prava i srodna prava izdavača i proizvođača određenih djela i sadržaja predstavljaju kamen temeljac europske demokracije, medijske raznolikosti i europske kulture”, poručili su iz Udruge novinskih izdavača pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) na Svjetski dan intelektualnog vlasništva, 26. travnja. 

Dodaju da je pandemija koronavirusa dodatno dokazala da su upravo novine i časopisi mediji kojima se najviše vjeruje.

“Naši građani pouzdali su se u to da će izdavači ponuditi kvalitetne informacije i zabavne sadržaje, a njihova digitalna izdanja dosegla su apsolutni vrhunac u odnosu na ranija razdoblja. Prava intelektualnog vlasništva ključna su za osiguravanje gospodarske održivosti ovoga sektora, koji je od tolike važnosti”, poručuju.

Smatraju da je Europska unija učinila povijesni korak usvojivši srodna prava izdavača u okviru Direktive o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Novinski izdavači su stoga pozvali Vladu i sve parlamentarne stranke “da brzo prenese direktivu u naše zakonodavstvo i primijeni srodno pravo za izdavače informativnih publikacija”.

“Brza implementacija snažnih prava izdavača ključan je preduvjet za postojanje jednakih uvjeta za sve sudionike na digitalnom tržištu i nužan prvi korak u sprječavanju sustavne zlouporabe mega-platformi koje dominiraju na tržištu u odnosu na izdavače informativnih publikacija”, dodaju iz Udruge novinskih izdavača. 

„Europski izdavači informativnih publikacija bili su ujedinjeni tijekom pregovora oko Direktive o autorskim pravima i ostaju i dalje ujedinjeni tijekom razdoblja njene implementacije. Autorska prava ključna su za novinarstvo, za izdavaštvo, za zaštitu i očuvanje našeg europskog identiteta, koji je u samom srcu naše demokracije. Sada više nego ikada, europske informativne publikacije trebaju brzu provedbu prava izdavača kako bi se stvorio pošteniji i bogatiji digitalni ekosustav“, izjavio je predsjednik HUP – Udruge novinskih izdavača Boris Trupčević.