Novi udar: ‘Nekim građanima bi računi za struju mogli narasti 1000 kn’

Tri puta skuplja struja pogodit će sve one koji se griju na struju i koriste trošila s visokom snagom – etažna centralna grijanja, protočne bojlere i slično

Velik broj potrošača u Dalmaciji, iznenađen puno višim računima za struju koji im dolaze od početka ove godine, javlja se savjetniku za energetiku udruge Splitski potrošač, Nenadu Kurtoviću, koji upozorava da će veći računi početi dolaziti i nekim potrošačima na Kvarneru, odnosno svim onim potrošačima koji se griju na struju i koriste trošila sa visokom snagom – etažna centralna grijanja, protočne bojlere i slično, piše Novi list.

HEP je, naime, dužan svim potrošačima do 2030. godine postojeća brojila za struju zamijeniti digitalnima, za daljinsko očitanje, pri čemu se onda potpisuju i novi ugovori s potrošačima o korištenju elektro-mreže, odnosno dobivaju nove elektroenergetske suglasnosti.

Kako su u primjenu krenuli novi Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom koje je donijela Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), spuštena je granica ulaska u tzv. crveni tarifni model, sa 30 na 20 kilovata, u kojem se, za razliku od plavog i bijelog tarifnog modela, naplaćuje i trošak obračunske vršne radne snage. Za sve potrošače koji već imaju ugovorenu priključnu snagu iznad 20 kilovata, i za sve one za koje se ustanovi da koriste priključnu snagu veću od 20 kilovata, značajno će biti povećani i računi.

HERA: HEP-ODS postupno provodi prebacivanje iz jednog u drugi tarifni model
“Kao u Dalmaciji, isto će se događati svuda gdje kućanstva troše više električne energije nego što je to u prosjeku slučaj, i pritom angažiraju veću snagu. Oni će automatizmom ‘upasti’ u razred crvene tarife, koju je do sada plaćalo oko 26.000 potrošača u kategoriji poduzetništvo i oko 9.000 u kategoriji kućanstvo. Po starim Općim uvjetima snaga se na računima za struju naplaćivala za priključnu snagu iznad 30 kW, dok su ostali, ispod te granice, plaćali samo mjesečni paušal od 20 kuna. Sad će, međutim, već za snagu iznad 20 kW plaćati mjesečni paušal od 50 kuna i još 51 kunu za svaki registrirani kilovat”, pojašnjava Kurtović.

Kako navodi primjer, ako kućanstvo ima protočni bojler snage, primjerice, 18 kW, a istovremeno je upaljena i pećnica, televizor ili kompjutor, plus frižider, začas će se premašiti 20 kW. Troši li kućanstvo, Kurtovićev je izračun, 600 kilovatsati struje na mjesec, pri čemu 70 posto u višoj, a 30 posto u nižoj tarifi, sad će u crvenoj tarifi samo snagu morati platiti nešto više od tisuću kuna, pa će mjesečni račun za toliku potrošnju porasti sa 573 na 1.757 kuna, dakle tri puta.

Iz HERA-e kažu HEP-ODS postupno provodi prebacivanje obračunskih mjernih mjesta kupaca sa snagom većom od 20 kW iz tarifnog modela Bijeli ili Plavi (kod kojih obračunska vršna radna snaga nije tarifni element) u tarifni model crveni.

Prema podacima HEP-ODS-a, navodi HERA, krajem 2017. godine bilo je oko 13.000 kupaca s izdanim elektroenergetskim suglasnostima s priključnom snagom između 20 i 30 kW, koji nisu bili razvrstani u tarifni model Crveni. »U ovom trenutku ne raspolažemo podatkom koliki je udio kupaca iz kategorije kućanstvo u tom broju, ali procjenjujemo da je njihov udio malen. Svi navedeni kupci neće nužno biti prebačeni u tarifni model Crveni. Ukoliko kupac utvrdi da nema potrebu za korištenjem snage veće od 20 kW, može zatražiti od HEP-ODS-a da mu ograniči snagu na 20 kW, te ostati u tarifnom modelu Bijeli.

U protivnom, kupci s priključnom snagom većom od 20 kW bit će prebačenu u tarifni model Crveni, uključujući kupce koji koriste električne bojlere velike snage (cca 24 kW). Radi se o tzv. protočnim bojlerima koje karakterizira izrazito velika snaga«, navodi HERA. Mogući porast ukupne cijene električne energije (mjesečnog računa) radi prebacivanja određenog kupca iz modela Bijeli/Plavi u model Crveni je ovisan, kažu, o načinu korištenja snage, piše Novi list.