Nije ugrožena kvaliteta zraka nakon požara tvornice papira PAN u Zagrebu

Nacionalno/Ilustracija

Ponovljenim mjerenjem kvalitete zraka nakon požara zagrebačke tvornice papira PAN utvrđeno je da su izmjerene vrijednosti ugljikovog monoksida i ugljikovog dioksida bile ispod graničnih vrijednosti izloženosti propisanih zakonom, priopćio je u petak gradski Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

“U poslijepodnevnim satima 12. lipnja ponovljena su terenska mjerenja parametara u zraku na dvije lokacije, na požarištu i 500 metara sjevernije u smjeru najbližih naseljenih područja. Utvrđeno je da su izmjerene vrijednosti ugljikovog monoksida (CO) i ugljikovog dioksida (CO2) na obje lokacije bile ispod graničnih vrijednosti izloženosti propisanih Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima”, kažu u Uredu.

Dodaju kako su na uzorcima zraka dodatno u laboratoriju provedene analize metodom plinskom kromatografijom vezanom na spektrometriju masa (GC-MS).

U uzorku na lokaciji požarišta preglednom analizom potvrđena je prisutnost spojeva koji se očekivano oslobađaju tijekom izgaranja gorive mase te vrste. Analizom uzorka s lokacije 500 metara sjevernije nije utvrđena prisutnost spojeva očekivanih u slučaju izgaranja, niti ostalih toksikološki značajnih spojeva, stoji u priopćenju.

Ponovljena terenska i laboratorijska mjerenja kvalitete zraka izradio je Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.