Nekadašnji HDZ-ov jastreb Drago Krpina od Plenkovića traži unutarstranački referendum

Izvor: HRT

Bivši saborski zastupnik i glavni tajnik HDZ-a Drago Krpina zatražio je raspisivanje unutarstranačkog referenduma o ratifikaciji Istanbulske konvencije

Pitanje koje je podijelilo vodstvo stranke trebalo bi se riješiti na unutarstranačkom referendumu, smatra Predsjedništvo Zajednice utemeljitelja HDZ-a ‘Dr. Franjo Tuđman’ Zadarske županije.

Utemeljitelji su uz svoj prijedlog za raspisivanje referenduma poslali priopćenje koje potpisuje predsjednik zadarske zajednice utemeljitelja HDZ-a Drago Krpina.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

‘U okolnostima sve izraženijih prijepora i suprotstavljanja koje takozvana Istanbulska konvencije izaziva u hrvatskoj javnosti a koji su ovih dana sve očigledniji i unutar Hrvatske demokratske zajednice, Predsjedništvo Zajednice utemeljitelje HDZ-a ‘dr Franjo Tuđman’ Zadarske županije, smatra najdemokratskijim i najsvrhovitijim načinom donošenja konačne stranačke odluke o ovom izrazito spornom pitanju, središnjim stranačkim tijelima predložiti:

RASPISIVANJE UNUTARSTRANAČKOG REFERENDUMA O RATIFIKACIJI ISTANBULSKE KONVENCIJE

1. Prema članku 2. Statuta HDZ- a naša stranka temelji svoj program na načelima ‘kršćanske civilizacije’ te ‘čuva tradiciju i identitet hrvatskog naroda’. U skladu sa navedenim statutarnim vrednotama HDZ je dužan učiniti sve da bi jednakost žena i muškaraca u dostojanstvu i svim oblicima ljudskih prava bili zaštićena na najvišoj zakonodavnoj razini, vodeći pri tom na poseban način računa da se spriječi i kazni bilo kakav oblik zlostavljanja žena.

Ukoliko u hrvatskom pravnom sustavu postoje bilo kakve manjkavosti u ostvarenju navedenog cilja, nužno je, bez odlaganja pristupiti otklanjanju.

2. Sve odredbe Istanbulske konvencije u kojima se uistinu govori o zaštiti žena od nasilja su nedvojbeno prihvatljive.

3. Nažalost, tekst ove Konvencije posve tendenciozno i očito ne u dobroj namjeri kontaminiran je pojmovima i formulacijama koje nemaju nikakve veze s osnovnom nakanom dokumenta a to je zaštita žena od nasilja. Primjerice uvodi se pojam ‘roda’ koji više ne bi bio podudaran s pojmom ‘spola’ kao danim biološkim svojstvom ljudske osobe već bi ‘označavao društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce’.

Očito je da nije riječ o pukim i slučajnim terminološkim nespretnostima i nepreciznostima, već je očigledna nakana uvođenjem navedenih pojmova i formulacija utrti put jednom posve novom shvaćanju čovjekove naravi što mnogi s pravom označavaju pojmom ‘rodne ideologije’ koja je u potpunoj suprotnosti s prirodnim zakonima, znanstvenim spoznajama a napose s kršćanskim shvaćanjem čovjeka. A sve to trebalo bi ugraditi u nastavne programe i, mimo volje njihovih roditelja, podučavati hrvatsku djecu o tim novim ‘vrednotama’ Pokušaj korištenja prijeko potrebnih učinkovitih mehanizama zaštite žena od nasilja u svrhu postizanja prikrivenih ideoloških i svjetonazorskih ciljeva krajnje je neprihvatljiv, nekorektan i nedemokratski.

4. Smatramo nerazumnim i štetnim za HDZ, ali i za hrvatski narod u cjelini, posve ignorirati i zanemariti jasno izraženo stajalište brojnih hrvatskih nezavisnih znanstvenika i intelektualaca a napose Katoličkih biskupa. Katolička crkva stoljećima je branila i obranila hrvatski vjerski, nacionalni i kulturno – civilizacijski identitet.

5. S obzirom da se preko osamdeset posto hrvatskih građana izjašnjava katolicima, a s pravom se može pretpostaviti da je taj postotak među članovima i biračima HDZ-a još i veći, s najvećim stupnjem vjerojatnosti , može se zaključiti da bi HDZ-ovo prihvaćanje Istanbulske konvencije u Hrvatskom saboru, uz potporu deklariranih ateista i agnostika, bilo u potpunoj suprotnosti s voljom i uvjerenjima najvećeg dijela članova i birača HDZ-a. Takav, pak, postupak, mogao bi imati nesagledive posljedice na vjerodostojnost naše stranke i njezinu političku budućnost.

6. Odbijanje ratifikacije Istanbulske konvencije, a osobito odgoda donošenja odluke o tom pitanju, ne ugrožava ni jedan hrvatski nacionalni interes, što potvrđuje i odbijanje njezine ratifikacije od strane drugih zemalja, članica EU, poput Slovačke, Litve, Bugarske i ostalih.

7. Hrvatski narod i društvo suočeni su s brojnim teškim pitanjima kao što su: demografsko izumiranje, katastrofalni razmjeri iseljavanja mladih obitelji iz Hrvatske, umiranje hrvatskog sela, nezadovoljavajući ekonomski rast, problematičnost procesa preoblikovanja hrvatskog školstva … koji bi na ljestvici prioriteta morali biti daleko, daleko ispred ratifikacije jednog spornog dokumenta koji u hrvatskom društvu izaziva nove pogubne podjele i usmjerava nacionalnu energiju na ideološke rasprave.

8. Pitanje: čemu tolika žurba s Istanbulskom konvencijom, ostaje bez jasnog i uvjerljivog odgovora. U javnosti a osobito kod članova i birača HDZ-a stvoren je čvrsti dojam da naša stranka pristaje na pritiske i ucjene minornih pa i višeznačno dvojbenih koalicijskih partnera poput HNS-a i Milorada Pupovca, kao i neopravdane zahtjeve koji dolaze izvan Hrvatske.
Držimo da se tim pritiscima i ucjenama konačno treba oduprijeti i pod cijenu raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora. HDZ ne smije biti talac karijerističkih ili materijalnih interesa bilo kojeg pojedinca ili skupine. Pristajanje na ratifikaciju većeg dijela članova Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a smatramo iznuđenim otvorenim upozorenjem da bi mogli ostati bez svojih položaja. I upozorenje i njegovo uvažavanje smatramo krajnje neprihvatljivim i opasnim presedanom.

9. Iz svih navedenih razloga predlažemo da se do daljnjeg odgodi ratifikacija Istanbulske konvencije u Hrvatskom saboru a da se prije konačne odluke HDZ-a o ovom važnom pitanju koje zadire u bit svjetonazorskog i ideološkog utemeljenja naše stranke, a u skladu s najavljenim odredbama novog stranačkog Statuta, raspiše unutarstranački referendum na kojem bi se na najdemokratskiji način donijela odluka koja bi odražavala stvarnu volju većine članova HDZ-a.

Pozivamo sve Županijske organizacije Zajednice utemeljitelja HDZ-a ‘Dr. Franjo Tuđman’ kao i središnja tijela Zajednice da prihvate i podrže naš prijedlog, jer upravo mi koji smo prije dvadeset i devet godina stvarali HDZ, među najpozvanijima smo i najodgovornijim da stanemo u obranu temeljnih programskih i svjetonazorskih načela na kojima je naša stranka, na čelu s dr. Franjom Tuđmanom, utemeljena i da obranimo načelo VJERODOSTOJNOSTI kojeg je kao svoj moto, preuzimajući čelno mjesto u našoj stranci, istaknuo gospodin Andrej Plenković.’