Nedostatak sestara iz bolnice izbacio troje pacijenata

Ilustracija

Zbog nedostatka srednjeg medicinskog kadra u Psihijatrijskoj bolnici Lopača kod Rijeke nedavno je iz bolnice otpušteno troje odraslih pacijenata s dijagnozom autizma koji su ondje boravili godinama.

U bolnici ističu da takvim pacijentima nije mjesto na psihijatrijama, budući da nije riječ o akutnim stanjima, već u ustanovama koje imaju strukturiranu skrb za osobe s dijagnozama iz autističnog spektra. U Lopači tvrde da su niz godina vodili prepisku s Centrom za socijalnu skrb, ne bi li se tim pacijentima pronašao adekvatniji smještaj, a trenutačni nedostatak medicinskih sestara bio je tek neposredni okidač za njihovo otpuštanje iz bolnice u druge ustanove i natrag u obitelj.

S druge strane, predsjednica Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka Lidija Penko, smatra da je troje pacijenata s dijagnozom autizma zapravo izbačeno na cestu.

‘Ne mogu se složiti s time da su ovi pacijenti otpušteni iz bolnice, oni su izbačeni. Psihijatrijska bolnica Lopača za nas je centar za krizna stanja i ne smijemo dozvoliti da je izgubimo. Slažem se da osobama s autizmom nije mjesto na psihijatriji, no ne možete te ljude držati deset godina na jednom mjestu i onda ih izbaciti’, kaže Penko za Novi list. Ona smatra da bi Ministarstvo zdravlja trebalo preuzeti nadzor nad Psihijatrijskom bolnicom Lopača ako već Grad Rijeka kao osnivač nema sredstava za njezino financiranje.

U PB Lopača ističu da je smještaj troje pacijenata u bolnici financirao Grad Rijeka budući da je riječ o specifičnim obiteljskim situacijama u kojima obitelj više nije mogla o njima adekvatno skrbiti te da im je u bolnici zapravo pružan smještaj, a ne terapija.

‘To su pacijenti koji su ovdje bili više iz socijalnih razloga i radi se od troje pacijenata koji su kod nas na liječenju boravili više godina. Godinama smo vodili prepisku sa Centrom za socijalnu skrb koji je za njih trebao naći adekvatan smještaj. S obzirom da se taj smještaj za njih nije mogao realizirati te smo pacijente u bolnici praktički držali na smještaju, a ne na liječenju, što zasigurno nije stručno opravdano. Činjenica je da je naš odljev kadra, što je uostalom problem u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i kod nas, gdje je dodatno prouzročen disproporcijom plaća u odnosu na KBC Rijeka, dijelom pridonio tome. Tako smo jednu našu lokaciju morali zatvoriti i za ova tri pacijenta, koji su bili prvenstveno korisnici, a ne pacijenti, morali smo naći smještaj’, ističe dr. Dragan Lovrović, zamjenik ravnatelja u PB Lopača za Novi list.

S tom su odlukom, kako kaže, upoznali Centar za socijalnu skrb te su pacijenti su otpušteni kući, a jedna pacijentica smještena je u Centru za rehabilitaciju Rijeka na Brašćinama.