Nedostaje krvi u KBC-u Rijeka, upućen apel građanima

Crveni križ Rijeka i KBC-a Rijeka pozivaju građane da zbog nedostatnih zaliha daruju krv na
Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu.

Poziv se prvenstveno odnosi na krvne grupe: A pozitivna (A+) i 0 pozitivna (0+)

U Zavod se na darivanje krvi može doći danas i sutra od 8 do 19 sati.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu na telefon
051/658-352, u Odsjeku darivatelja krvi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka na telefon
051/213-873 ili na besplatni telefon za darivatelje krvi 0800 200 221.