Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje koji se obrazuju za deficitarna zanimanja („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 20/18) i Odluke o visini stipendija u školskoj/akademskoj 2018./2019. godini („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 24/18) Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za gradske naknade i društvene djelatnosti raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Novalje koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2018./2019.