Nastavlja se pregled: Na Banovini neuporabljivo više od 4500 objekata

U Sisačko-moslavačkoj županiji nastavlja se brzi pregled objekata oštećenih u potresima, do danas ih je pregledano ukupno 37.376, a 4591 objekt dobio je crvenu oznaku, izvijestila je u petak ta županija.

Od objekata s crvenom oznakom 412 ih je neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja, a 4179 zbog oštećenja.

Žutu oznaku, privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled ima 3671 objekata, a oznaku privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije njih 4429.

Uporabljivo bez oštećenja je 695 objekata, oznaku uporabljivo bez ograničenja ima 7 264, a uporabljivo s preporukom o postupanju je 16.726 objekta.