Nakon 1.000 molbi za posao, pokupio “krpice” i otišao u Irsku

Mladi i obrazovani Slavonci spremni u Irskoj raditi kao sobari, konobari, prodavači…

‘Nakon diplome vraćam se doma u Našice i radim kao trgovac i kasnije kao konobar te nakon uzaludnog slanja mailova za pripravnički ili bolji posao – bez pretjerivanja poslao sam više od 1000 mailova i zamolbi, nisam imao ni političke, a ni rodbinske veze za bolji posao, pa sam odlučio, ako moram raditi takve uslužne poslove, onda ću ih radije raditi negdje za normalan novac i normalan život’, riječi su Slavonca Nevena (29), magistra ekonomije koji se odselio u Irsku.

Kako piše Večernji list, ta izjava zorno pokazuje zašto su mladi i obrazovani Slavonci spremni u Irskoj raditi kao sobari, konobari, prodavači…

U istraživanju “Suvremeno iseljavanje iz Hrvatske u Irsku s posebnim osvrtom na mlade iz Slavonije” za znanstveni časopis “Migracijske i etničke teme” Marijeti Rajković Iveti sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta te Tei Horvatin iz Našica Slavonci su ispričali da su uz prevladavajući ekonomski motiv iseljavanja otišli i zbog nezadovoljstva potaknutog nepotizmom i korumpiranosti od lokalne do nacionalne razine, mogućnosti brzog nalaženja posla u Irskoj, pozitivnih iskustva prijašnjih migranata, znanja engleskog jezika…

Istraživanje je provedeno od ljeta 2015. do jeseni 2017., a svjedočanstva iseljenih pokazuju da će se iseljavanje teško zaustaviti bez korjenitih promjena u Hrvatskoj.