Nadzorni odbor imenovao novog predsjednika Uprave Hrvatske elektroprivrede d.d.

Nadzorni odbor Hrvatske elektroprivrede d.d. na sjednici 8. prosinca 2023., na prijedlog Vlade RH razriješio je dosadašnjeg predsjednika Uprave društva Franu Barbarića. Na prijedlog Vlade RH, predsjednikom Uprave imenovan je Vice Oršulić na mandat od šest mjeseci, do provedbe javnog natječaja za radno mjesto predsjednika Uprave. 

Novoimenovani predsjednik Uprave dužnost preuzima s današnjim danom, 8. prosinca 2023. godine. Dosadašnji članovi Uprave HEP-a d.d. Petar Sprčić i Tomislav Šambić nastavljaju obavljati svoje dužnosti.

Hrvatska elektroprivreda je strateška energetska tvrtka od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku, za njeno gospodarstvo i građane. Spreman sam svoje znanje, iskustvo i energiju uložiti u ispunjenje glavnih ciljeva HEP-a u idućem razdoblju: efikasnu realizaciju investicijskih projekata i provedbu energetske tranzicije izgradnjom vlastitih izvora te jačanjem mreže radi prihvata novih obnovljivih izvora energije drugih energetskih subjekata, poduzetnika i građana. Time ćemo u sinergiji s Vladom Republike Hrvatske dati snažan doprinos razvoju ukupnog hrvatskog gospodarstva i odigrati ključnu ulogu u jačanju energetske neovisnosti naše države. U potpunosti ćemo ispuniti svoje zadaće u provedbi mjera Vlade za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena. Pritom ćemo u suradnji s Vladom provesti potrebne aktivnosti s ciljem zadržavanja financijske stabilnosti i snažnog investicijskog potencijala HEP-a. Bitno nam je i kontinuirano unaprjeđenje kvalitete usluge i odnosa s korisnicima i kupcima električne i toplinske energije i plina. U svemu navedenome otvoreno ćemo surađivati sa svim našim dionicima“, izjavio je novi predsjednik Uprave Vice Oršulić.

Vice Oršulić rođen je 1970. godine. Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu diplomirao je 1996. godine i stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. U HEP Proizvodnji, Proizvodnom području hidroelektrana Jug radio je od 1996. godine na različitim poslovima. Najprije kao samostalni inženjer u Odjelu za energetiku, potom u Odjelu za pripremu izgradnje i revitalizacije, zatim kao rukovoditelj Odjela za pripremu izgradnje i revitalizaciju, a nakon toga kao rukovoditelj Službe za investicije. Od 2018. do prosinca 2022. godine bio je direktor Proizvodnog područja HE Jug. Od 1. siječnja 2023. član je Uprave HEP-a d.d. Ima položen Stručni ispit Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja iz područja graditeljstva i upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.