Na zemljištu bivše šibenske tvornice počinje realizacija važnog projekta

U Šibeniku je potpisan društveni ugovor trgovačkog društva Batižele d.o.o. između Grada Šibenika, Republike Hrvatske, Fonda za zaštitu okoliša i Hrvatskih voda te su time stvorene pretpostavke za dokapitalizaciju društva i  buduću realizaciju projekta na zemljištu bivšeg TEF-a.

Udvostručuje se temeljni kapital društva BATIŽELE d.o.o., ŠIBENIK s iznosa od 148,5 milijuna kuna na iznos od 296.6 milijuna kuna.

– Realizacija projekta Batižele od iznimne je važnosti za razvoj Šibenika te je stoga ovaj projekt podržan i od Vlade Republike Hrvatske te Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  Došavši prije dva mjeseca na čelo Fonda odmah sam s gradonačelnikom Burićem i njegovim suradnicima krenuo u dogovore oko potpisivanja društvenog ugovora i sve smo u relativno kratkom roku uspjeli riješiti. Iako su postojali neki medijski komentari, želim naglasiti da Fond ni u jednom trenutku nije opstruirao projekt Batižele. Naprotiv, bez financijske pomoći, odnosno zajmova ukupno vrijednih  oko 26 milijuna kuna koji je Fond dao TEF-u kako bi se saniralo onečišćeno tlo upitno je bi li do ovog projekta uopće došlo. Stoga ćemo i dalje, u duhu dobre dugogodišnje suradnje, poduzimati sve aktivnosti kako bi pomogli gradskoj vlasti da ostvari puni razvojni potencijal Batižele jer je taj prostor od iznimne važnosti  za daljnji razvoj Šibenika koji je uistinu postao kulturno-turistički biser Mediterana – kazao je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić.

Šibenski gradonačelnik Željko Burić zahvalio se direktoru Fonda na suradnji i angažmanu oko zaključivanja društvenog ugovora.

– Sada nam predstoji pripremiti uvjete za raspisivanje međunarodnog javnog natječaja koji će se provesti sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom. Pripremu i provedbu međunarodnog javnog natječaja provodit će Povjerenstvo sačinjeno od 5 članova od kojih će tri člana nominirati Grad Šibenik, a dva člana Ministarstvo državne imovine – kazao je gradonačelnik Željko Burić.

Pitanje zemljišta TEF-a bio je dugogodišnji problem svih gradskih vlasti u Šibeniku, a u projekt Batižele ulazi preko 200 tisuća kvadrata koji su oslobođeni svih dugova, dok su potraživanja države pretvorena u udjele. Na prostoru bivše tvornice predviđena je mješovita namjena gdje bi investitori izgradili novo naselje, stambeno-poslovni, smještajni, kulturni i obrazovni kapacitet, a predviđeni su i novi ugostiteljsko-turistički kapaciteti s dvije tisuće kreveta.