Na Vladi Zakon o obrani – obveza služenja u pričuvnom sastavu

Na prvoj ovogodišnjoj sjednici Vlada RH raspravit će prijedlog izmjena Zakona o obrani kojima se propisuje obveza služenja u pričuvnom sastavu kako bi se naglasilo da je ona stalna bez obzira je li na snazi obveza služenja vojnog roka.

Pričuvni sastav Oružanih snaga (OS) dijelio bi se na ugovornu i mobilizacijsku pričuvu, a mobilizacijska na nerazvrstanu i razvrstanu. Načelnik Glavnog stožera OS dobio bi ovlast zapovjediti privremeno stavljanje u pripravnost dijela postrojbi Oružanih snaga u slučaju opasnosti od prirodnih katastrofa, velikih nesreća i nesreća o čemu bi bio dužan odmah izvijestiti predsjednika Republike i ministra obrane.

Izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama predlaže se skratiti trajanje prvog ugovora za vojnika/mornara s četiri na dvije godine. Riječ je o ugovorima na određeno vrijeme kojima vojnici/mornari pristupaju u djelatnu vojnu službu, a za koje su iskustva pokazala kako su po trajanju dostatni za ocjenu zadovoljavanja kriterija vojničke službe. Rok od dvije godine je predložen i kao najkraći rok u kojem se odlučuje hoće li vojnik/mornar biti upućen na dočasničku izobrazbu.

Vlada će među ostalim utvrditi i konačan tekst zakona o poljoprivrednom zemljištu slijedom kojeg bi se odluka o raspodjeli zemljišta vratila lokalnoj samoupravi, prednost na natječajima za zakup dobili nositelji OPG-ova, mladi poljoprivrednici te stočari kojima je zemlja potrebna.

Pred Vladom će se naći i izmjene Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru kojima se u istu razine stavljaju kvalifikacije stečene završetkom preddiplomskih stručnih studija i preddiplomskih sveučilišnih studija, odnosno kvalifikacije stečene završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija i sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija.