Na Perući održana demonstracija u sklopu Praetorian projekta zaštite europskih kritičnih infrastruktura

Na Perući održana demonstracija u sklopu Praetorian projekta zaštite europskih kritičnih infrastruktura

Na području hidroelektrane Peruća, od 14. do 16. lipnja održana je živa demonstracija u sklopu međunarodnog Praetorian projekta koji ima za cilj zaštitu kritične infrastrukture od naprednih kombiniranih  kibernetičkih i fizičkih prijetnji.

Demonstracija je uz branu HE Peruća istovremeno provedena na lokacijama HEP Proizvodnje u Sinju i bolnice u Klagenfurtu. Bila je to jedna od četiri završne demonstracije projekta Praetorian,  koje se provode na objektima kritične infrastrukture kao što su elektrane, međunarodne zračne luke, morske luke i bolnice.
Projekt Praetorian okuplja 23 partnera iz sedam država članica Europske unije, a strateški mu je cilj zaštita, povećanje sigurnosti i otpornosti europskih kritičnih infrastruktura od kombiniranih fizičkih i kibernetičkih prijetnji te od neželjenih kaskadnih efekata unutar povezanih kritičnih infrastruktura. Skup Praetorian alata podržava upravitelje sigurnosti kritičnih infrastruktura  u njihovom donošenju odluka da predvide i izdrže potencijalne sigurnosne prijetnje koje mogu imati ozbiljan utjecaj na njihovo poslovanje kao i na sigurnost stanovništva u njihovoj blizini.
Hrvatski dio konzorcija projekta Praetorian uz HEP d.d. i HEP Proizvodnju čine Končar – Digital, Hrvatska gorska služba spašavanja, Međunarodna zračna luka Zagreb i Rinigard.
Projekt je pretežito financiran iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020 u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima. Projektne aktivnosti započele su 1. lipnja 2021. dok je planirani završetak projekta 30. rujna 2023.