MUP izdao uputu o karanteni za vozače

Hina

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) izdalo je “Uputu o postupanju i primjeni karantene za vozače teretnih vozila”, a ona se odnosi na trgovačka društva i obrte te vozače teretnih vozila koji imaju istovar robe u Hrvatskoj. 

Za sve vozače koji su u tranzitu kroz RH primjenjuju se tranzitni koridori.   

Prema uputi, trgovačka društva i obrtnici moraju najaviti za koliko osoba treba osigurati karantenu te dostaviti podatke u koju županiju dolaze, odnosno identifikacijske podatke vozača, njihove kontakt telefone i registarsku oznaku vozila na e-mail adresu Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske stozercz@mup.hr.

Nadalje, sva trgovačka društva odnosno obrti trebaju pravovremeno najaviti dolazak na granicu Hrvatske tako da na spomenutu e-mail adresu dostave ime trgovačkog društva ili obrta, ime i prezime vozača, njegov OIB, iz koje zemlje dovozi robu, koji granični prijelaz koristi, mjesto istovara i mjesto njegove karantene.

U uputama stoji i da prijevoznici koji imaju mogućnost većeg kapaciteta za smještaj svojih vozača u karantenu sukladno mjerama zdravstvenog nadzora, mogu zatražiti njihovo formiranje unutar svojih poslovnih prostora od županijskog stožera civilne zaštite. Županijski stožer civilne zaštite zadužuje se da prikupljanje svih potrebnih podataka o osobama u odobrenim objektima-karantenama. Na te osobe primjenjivat će se sve mjere o samozaštitnom ponašanju, samoizolaciji u kabinama kamiona, kao i koridorima dolaska. 

Trgovačka društva odnosno obrti moraju obavijestiti županijske centre civilne zaštite na broj telefona 112 o dolasku vozača u karantenu i polasku vozača iz karantene, te daljnji smjer kretanja.

Trgovačka društva (obrti) kojima robu dovoze inozemni dobavljači moraju najaviti njihov dolazak i dati sve potrebne podatke o vozaču, tvrtki, graničnom prijelazu koji će koristiti, mjestu istovara i sl. Na te vozače, koji se odmah nakon istovara vraćaju u svoju zemlju, neće se primjenjivati mjere zdravstvenog nadzora. 

Trgovačka društva za koje robu dopremaju inozemni dobavljači dužna su svoje dobavljače obavijestiti o mjestu karantene za spomenute vozače. Na iste se primjenjuju sve mjere o samozaštitnom ponašanju, samoizolaciji u kabinama kamiona, koridorima dolaska i svemu ostalom. 

Trgovačka društva i obrti moraju odmah obavijestiti mjerodavni županijske centar civilne zaštite  o smještaju inozemnih vozača u karantenu.