MUP će prikupljati i analizirati podatke putnika

MUP te podatke i rezultate obrade dostavlja tijelima nadležnima za postupanje u konkretnom slučaju, a ona mogu biti domaća i strana.

Vlada je u četvrtak sa sjednice u saborsku proceduru uputila prijedlog zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela kojim se u naše zakonodavstvo implementira direktiva EU kojoj je cilj povećanja učinkovitosti u suzbijanju kriminaliteta s međunarodnim obilježjima.

Predloženim se zakonom stoga propisuje obveza i postupak prijenosa podataka o putnicima u zračnom prijevozu koje prikupljaju zračni prijevoznici te obrada tih podataka od strane nadležnih tijela, utvrđivanje nadležnih tijela za traženje i primanje podataka o putnicima, njihovu obradu i čuvanje, rokovi čuvanja podataka o putnicima, utvrđivanje tijela nadležnog za depersonalizaciju tih podataka te sankcije za neispunjenje obveza propisanih zakonom.

Pritom se zračnim prijevoznicima ne nameću nove obveze prikupljanja dodatnih podataka od onih koje su imali do sada u sklopu redovitog poslovanja, a dužni su ih dostavljati jedinici za informacije o putnicima ustrojenoj u MUP-u, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

MUP te podatke i rezultate obrade dostavlja tijelima nadležnima za postupanje u konkretnom slučaju, a ona mogu biti domaća i strana.

“Sredstva za provedbu su osiguranu u proračunu u okvirnom iznosu nešto većem od 21 milijun kuna, a navedeno će se financirati sredstvima iz fondova EU”, kazao je Božinović.

Vlada je u Sabor uputila i konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju kojim se uređuje uspostava regionalnih centara kompetentnosti za strukovno obrazovanje i osposobljavanje povezanih sa sektorom rada, a sukladno Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Ti će centri biti mjesta izvrsnosti koja će provoditi programe redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i druge oblike formalnog i neformalnog obrazovanja, pružati inovativne modele učenja, izvrsnost nastavnika, predavača i mentora kod poslodavaca te visokokvalitetnu infrastrukturu, konstruktivnu i kreativnu suradnju sa socijalnim partnerima, javnim sektorom te gospodarskim subjektima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice, ističe državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Branka Ramljak.

Jača se i učenje temeljeno na radu pa se tako prvi put u strukovnom obrazovanju definira pojam učenja temeljenog na radu koje se mora provoditi u suradnji ustanove za strukovno obrazovanje i gospodarskih subjekata te se definiraju načini provedbe učenja temeljenog na radu.

Zakonom se omogućava razvoj nacionalnoga kurikuluma za strukovno obrazovanje, sektorskih kurikuluma, strukovnih kurikuluma te kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje.

Također, poboljšava se provedba praktične nastave u strukovnim školama, posebno za učenike određenih zanimanja (trogodišnji programi obrazovanja) zbog ograničenja na rad maloljetnika pri provedbi praktične nastave i vježbi.

Prema konačnom prijedlogu zakona kurikulum ustanove za strukovno obrazovanje ta ustanova treba donijeti najkasnije do 31. kolovoza tekuće godine prije početka školske godine u kojoj se počinje primjenjivati.