MMPI: Zračna luka F. Tuđman morala je biti otvorena

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture uputilo je priopćenje u vezi sa zrakoplovom Croatia Airlinesa na letu OU664 iz Zagreba za Dubrovnik koji zbog bure nije mogao sletjeti u Dubrovnik pa je otišao u Rim.

Temeljem Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma (“Narodne novine”, broj 28/2017) u razdoblju od 26. ožujka do 28. listopada ove godine Zračna luka Franjo Tuđman mora biti otvorena svaki dan u tjednu od 0 do 24 sata.

Nadalje, člankom 10.1 Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb d.d. propisano je, između ostalog, da je Koncesionar suglasan da će se pobrinuti da osigura da će Zračna luka biti otvorena i neprekidno raditi tijekom cijelog vremena razdoblja koncesije.

Ministarstvo još prikuplja sve činjenice vezane uz ovaj događaj te će sve detaljno analizirati. Također, Agencija za civilno zrakoplovstvo, nadležna za nadzor zračnog prometa, pokrenut će istragu te zatražiti detaljna izvješća od uključenih strana, Croatia Airlines i Međunarodne zračne luke Zagreb – Franjo Tuđman, a kako bi se utvrdilo činjenično stanje i potom aktivnosti koje je potrebno poduzeti s ciljem prevencije i/ili sankcioniranja odgovornih.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ovim putem izražava žaljenje zbog neugodnosti koje su imali putnici na navedenom letu Croatia Airlines te se nada da su svi stigli do svojih konačnih destinacija u što kraćem roku, kao i da su im pružena sva prava i pomoć koja proizlazi iz nacionalnog i EU zakonodavnog okvira, stoji u priopćenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, prenosi HRT.