Ministre Beroš, kada ćemo vidjei reformu zdravstva i osnaživanje privatne zdravstvene zaštite AŠTITE?

(Hina/EPA)
Zastupnica u Hrvatskom saboru (SDP) Andreja Marić, dr.med.,  u slobodnom govoru u Hrvatskom saboru obratila se ministru Berošu sa upitom kad će se vidjeti reforma  zdravstva i osnaživanje primarne zdravstvene zaštite….

Prije pola godine, točnije 17.3.2023., izglasan je, sa svega 77 glasova „za“, „Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti“.

Izmjene tog zakona najavljene su kao uvod u veliku reformu zdravstva.

Nitko od nas, pogotovo medicinari, neće reći da ne želi reformu zdravstva koja bi donijela boljitak građanima i zaposlenicima, da ne želi nove specijalizacije ili  preventivne preglede građana.

Međutim, sve ono što je zamišljeno i navedeno u izmjenama zakona, lijepo stoji na papiru, no ne rješava bitna pitanja i probleme koji postoje u našem zdravstvu. Stvari se pomiču puževim korakom, zdravstvena administracija je troma i spora.

Vatrogasnim, nedovoljno razjašnjenim i poluprovedivim mjerama ministar Beroš “krpa” naš zdravstveni sustav, bez jasne vizije kako će se riješiti pitanje financijske neodrživosti, rastućih dugova, nerealnih cijena usluga i limita, velike smrtnosti od onkoloških bolesti, nedovoljne palijativne skrbi, lista čekanja, kako će resorno ministarstvo i HZZO smanjiti birokraciju s kojom se borimo mi zaposlenici, ali i građani, itd.

U više navrata upozoravali smo ministra i mi iz oporbe, i strukovne udruge, kao i udruge pacijenata kako je primarna zdravstvena zaštita, koja bi trebala biti temelj zdravstva, „gate keeper“ sustava, kadrovski devastirana. Mnogi naši građani uopće ne mogu do svog obiteljskog liječnika, pedijatra ili ginekologa, i to ne samo u ruralnim sredinama i otocima, već i u većim gradovima.

Prije 3 tjedna ministar Beroš pohvalio se kako su ugovori vrijedni više od 30 milijuna Eura dodijeljeni za 195 specijalizacija na razini države u okviru NPOO 2021-2026.  Navodi da su osigurali do kraja  ove financijske  perspektive 922 specijalizacije ukupne vrijednosti 130 milijuna Eura. Sve to lijepo zvuči i daje nadu da će se kroz narednih 4-6 godina koliko traju specijalizacije, smanjiti kadrovska devastacija sustava.

No, to neće riješiti goruće probleme u skorijem roku!

Stoga pitam ministra Beroša:

– što se do sada napravilo po pitanju administrativnog rasterećenja liječnika u PZZ?

– od broja raspisanih specijalizacija za PZZ, koliko je tu novofinanciranih, a koliko već ranije odobrenih? Koliko je tu stvarno novih liječnika po ambulantama, a koliko ih je onih koji već ionako rade u ordinacijama u sklopu Mreže, a sad su formalno na specijalizaciji i teško mogu napustiti svoje ambulante jer nemaju zamjenu ili pak odu na specijalizaciju pa su dodatne ambulante prazne?

-Kako ćete mlade liječnike uopće motivirati da se prijave na specijalizaciju iz Obiteljske medicine, tj. PZZ?

– kako mislite u nekom skorijem roku riješiti nedostatke liječnika u PZZ, budući da mnogi pokrivaju po 2-3 ambulante, rade brojni umirovljenici, itd.

– kako ćete stimulirati liječnike i sestre da rade preventivne sistematske preglede građana, van svog radnog vremena, kad ih mizerno financirate (po timu doktor/ sestra se dobije 50 Eura bruto!)

Glede administrativnog rasterećenja PZZ, sjetite se, ministre Beroš: u ruke sam Vam osobno dala prijedlog Obiteljskih liječnika što treba napraviti unutar 3 mjeseca, 3-6 mjeseci, 6-12 mjeseci. I što se napravilo? Gotovo ništa!

Ministre,  navodite kao uspjeh mjeru kojom se odobravanje putnih naloga prebacuje na HZZO.

No, obiteljski liječnici su mi sami potvrdili:

ministar je naredio HZZOu da makne putne naloge iz ordinacija obiteljske medicine, ali HZZO je država za sebe i to nije niti blizu rješenja. Još uvijek obiteljski liječnici izdaju naloge (i printaju ih!), pacijenti ih nose na HZZO -oni odobravaju ili ne odobravaju isplatu putnih troškova. Barem sad doktorima ne skidaju s plaće kao do sad ako su izdali “neopravdani” putni nalog, ali to nikako nije rasterećenje.

Glede administratora i grupne prakse- nemate ideju kako to riješiti, pogotovo u privatnim ordinacijama. Pogledajte kako je SDP-ov ministar Varga uveo dodatnu medicinsku sestru u tim- liječnici su se povezali u skupnu praksu i imali dodatnu med. sestru čiju plaću im je refundirao HZZO, a ne da ide liječnicima na teret.

Ključno pitanje opstanka OM, a i primarne pedijatrije i ginekologije je nedostatak interesa mladih liječnika.

Kako ćete ih stimulirati? Preopterećenošću poslovima koji ne spadaju u domenu liječnika? Kako ćete omogućiti da se na specijalizacije mogu javiti i privatni ugovorni liječnici?

Za 5 godina 805 liječnika stječe uvjete za mirovinu. Od postojećih 2172 liječnika u PZZ (prema aktualnom Atlasu liječništva HLK) svega je 1107 specijalista, a trenutno je od toga samo 262 specijalizanta.

Zašto se ne može specijalizirati za određenu ordinaciju u određenom mjestu (barem u ruralnim krajevima) i nastaviti rad u već postojećoj ordinaciji. Zašto je bolje za sustav zatvoriti ordinaciju koncesionara na selu ako si on može naći liječnika koji će nastaviti raditi??? Tko dobija time i što? Koji je motiv?

Već je kasno, u PZZ nitko ne želi, a Vi ministre Beroš sa svojom zdravstvenom administracijom ne činite ni blizu onog što je potrebno.

Prim.dr.sc. Andreja Marić, dr.med. Zastupnica u Hrvatskom saboru (SDP)