Ministarstvo poljoprivrede najavljuje revalorizaciju cijena zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede je na radnom sastanku s predstavnicima općina i gradova na čijem području posluju tvrtke Agrokora najavilo ujednačavanje cijene zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Sastanak koji je s gradonačelnicima i načelnicima općina održan u Ministarstvu poljoprivrede dana 21. prosinca nije bio ni hitan ni tajan, niti se lokalne čelnike nagovaralo da urade nešto što već nije propisano zakonom, potvrdili su nam to neki od gradonačelnika i načelnika koji su bili prisutni na sastanku, ali i izvor iz Ministarstva poljoprivrede.

Poziv za navedeni sastanak poslan je deset dana ranije, 11. prosinca 2018. godine, a to je bio jedan od desetaka informativnih sastanaka u ministarstvima kako bi se što lakše provela implementacija Nagodbe. Na sastanak je prisustvovala većina čelnika od ukupno pozvanih 30 načelnika i gradonačelnika. Izvor iz Ministarstva kaže kako su predstavnici ministarstva i Državnog odvjetništva pojasnili odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu i opcijama kada Zakon dopušta prijenos prava i obveza na drugu osobu.

Posebno se to odnosi na Članak 41. koji propisuje da se prava i obveze zakupnika koji je pravna osoba mogu prenijeti iz ugovora o zakupu, uz suglasnost Ministarstva, do isteka roka na koji je ugovor sklopljen, na osobu koja je u postupku nesolventnosti stekla cjelokupnu imovinu zakupnika namijenjenu poljoprivrednoj proizvodnji, ali i da aneks ugovora koji se odnosi na prijenos prava i obveza iz ugovora o zakupu sklapaju jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb s novim zakupcem. Isto tako raspravljalo se i o članak 104. istog zakona koji propisuje da se na sve ugovore po svim oblicima raspolaganja, koji su sklopljeni na temelju prijašnjih Zakona o poljoprivrednom zemljištu odnose odredbe članaka 41. Zakona.

Slijedom navedenog jedinice lokalne samouprave nadležne su za sklapanje aneksa ugovora sklopljenih do stupanja na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji se odnose na prijenos prava i obveza iz ugovora i to uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede. Naš izvor objašnjava kako način restrukturiranja Agrokor grupe, sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, određen je Nagodbom koja je postala pravomoćna 26. listopada 2018. godine. Istom su formirana nova zrcalna društva na koja će biti prenesena sva imovina zakupnika namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji te se stekli uvjeti za prijenos prava i obveza iz ugovora sukladno Zakonu.

Dakle, aneksima postojećih ugovora samo će se evidentirati promjene s obzirom na korisnika zemljišta kako bi se postojeći ugovori mogli pratiti u smislu provedbe gospodarskog programa i plaćanja po ugovorima.

Radi se o ugovorima koji su sklopljeni po prijašnjim zakonima o poljoprivrednom zemljištu te nova tvrtka preuzima prava i obveze iz ugovora do isteka roka na koji je sklopljen osnovni ugovor, nakon čega se za predmetno zemljište može raspisati natječaj sukladno važećem Zakonu. Predstavnici općina i gradova požalili su se na sastanku na visinu zakupnine po važećim ugovorima koja je po njima znatno niža u odnosu na prosječnu zakupninu zemljišta na tim područjima.

Predstavnici ministarstva složili su se s komentarima čelnika JLS-a kako je u ovom dijelu potrebno revidirati cijene zakupnine te naglasili da je u izradi Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine, kojim se planira ujednačavanje cijena zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta.

Agrobiz