Ministarstvo: Od danas podnošenje prijedloga za energetsku obnovu zgrada javnog sektora

Izvor: N1

Od danas kreće podnošenje projektnih prijedloga za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, izvijestilo je u ponedjeljak Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Riječ je o pozivu Ministarstva objavljenom sredinom studenoga 2017. u sustavu eFondovi, na mrežnim stranicama strukturnih fondova www.strukturnifondovi.hr i tog ministarstva www.mgipu.hr. U okviru poziva osigurano je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a u slučaju iskorištenja sredstava, postoji mogućnost povećanja alokacije.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova projekta je 80 tisuća kuna, a najviši 40 milijuna kuna. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2020., odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Njime se podupire provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti.

Društvenim djelatnostima u smislu tog poziva smatraju se – predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu tog poziva mogu biti – tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti, vjerske zajednice te udruge koje imaju javne ovlasti uređene posebnim zakonom. (Hina)