Ministarstvo obrane zapošljava! Evo koga sve traže i kako se prijaviti

Foto: MORH / M. Čobanović

Produžen je rok za podnošenje prijava na javni natječaj Ministarstva obrane za kandidate zdravstvene službe (doktor medicine ili specijalista medicine grana, doktor veterinarske medicine, doktor dentalne medicine i prvostupnik sestrinstva), objavilo je Ministarstvo obrane RH,

Rok za podnošenje prijava na natječaj zainteresiranih kandidata zdravstvene službe je 15. kolovoz 2023. godine.

Riječ je o javnom natječaju za prijam kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice objavljenom 9. lipnja 2023. godine u Narodnim novinama, br. 62/23 kojim Ministarstvo obrane između ostalog prima:

– 12 doktora medicine ili specijalista medicine grana,

– 1 doktora dentalne medicine,

– 2 doktora veterinarske medicine (mjesto rada Knin i Dugo Selo, pod jednakim uvjetima prednost imaju kandidati s “B” vozačkom kategorijom),

– 1 prvostupnika sestrinstva (mjesto rada Zagreb).

Na natječaj se mogu javiti i kandidati za ponovni prijam sukladno članku 34.b. Zakona o službi u Oružanim snagama, koji će biti primljeni na nepopunjena mjesta u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona te ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.

Kako se prijaviti?

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),

– potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

– dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice),

– dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 01 / 37 84 636 i 37 84 814.

Za kandidate, doktore medicine ili specijaliste medicine grana nema dobnog ograničenja za prijam u Oružne snage RH.

Više informacija o natječaju dostupno je na stranicama MORH-a.