Ministarstvo obrane zapošljava 232 vojnika i mornara

FaH

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu javni natječaj za ugovorni prijam vojnika i mornara u djelatnu vojnu službu.

U vojničku službu u trajanju od dvije godine prima se 234 kandidata, odnosno kandidatkinja za vojnike i mornare, s početkom službe 25. rujna 2018., izvijestila je Služba za odnose s javnošću i izdavaštvo MORH-a, navodeći da će kandidati biti raspoređeni po rodovima i službama te mjestu službe sukladno potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Probni rad traje šest mjeseci, a kandidati i kandidatkinje moraju ispunjavati zakonske uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske, odnosno moraju imati najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje, najviše navršenih 30 godina života do kraja 2018. i uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok.

Uz prijavu na natječaj zainteresirani su dužni priložiti presliku osobne iskaznice, rodni list, uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju. Uvjerenje da se protiv kandidata odnosno kandidatkinje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od šest mjeseci, napominje MORH.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10 000 Zagreb, u roku od 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na internetskoj stranici Ministarstva obrane (www.morh.hr.), na telefon 01/3784-812 i 01/3784-813 te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane. Natječaj je objavljen i na internetskim stranicama Ministarstva obrane (https://www.morh.hr/hr/karijera-u-morh-u/natjecaji-i-oglasi/17514-javni-natjecaj-za-ugovorni-prijam-vojnika-mornara-u-djelatnu-vojnu-sluzbu-08082018.html).