Ministarstvo obrane raspisalo natječaje za kadetske službe

Foto: MORH/ M. Čobanović

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu, 24. srpnja javni natječaj za primanje u kadetsku službu na preddiplomski sveučilišni studij Vojnoga vođenja i upravljanja te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo, priopćilo je u nedjelju Ministarsvo obrane Republike Hrvatske (MORH).

Također je raspisan javni natječaj za primanje 15 kandidata/kinja za osposobljavanje doktora/ica medicine za časnike/ce zdravstvene službe te natječaj za ugovorno primanje 350 kandidata/kinja za vojnika/mornara.

Sve informacije i natječaji objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr, a dodatne obavijesti kandidati mogu dobiti na telefon 01/3784-812 i 01/3784-814, te u Područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane.

 Javni natječaj za primanje u kadetsku službu na studij Vojnog vođenja i upravljanja i Vojnog pomorstva

U akademskoj godini 2019./2020. u status kadeta bit će primljen do 71 kandidat upisan na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija. Na preddiplomski sveučilišni studij Vojnog vođenja i upravljanja bit će primljeno do 40 kandidata, a na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo do 25 kandidata državljana RH i šest kandidata stranih državljana Rok za podnošenje prijava je 10. kolovoza 2019. godine.

Primanje kandidata za osposobljavanje doktora medicine za časnike i časnice zdravstvene službe

Ministarstvo obrane prima petnaest kandidata/kinja za osposobljavanje za časnike zdravstvene službe, čije osposobljavanje započinje u rujnu 2019. godine. Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok, bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po posebnom programu, a za kandidate koji imaju završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok, nema dobnog ograničenja.

Kandidati se nakon završetka časničke izobrazbe primaju u djelatnu vojnu službu te im se dodjeljuje časnički čin natporučnik, a potom se raspoređuju na časničku dužnost. Položeni državni stručni ispit nije uvjet za prijam u djelatnu vojnu službu. Naime, kandidati koji nisu položili državni stručni ispit, bit će nakon primanja u službu upućeni na obavljanje pripravničkoga staža i polaganje državnoga stručnog ispita u skladu s važećim propisima te o trošku Ministarstva obrane.

Prije upućivanja na osposobljavanje, kandidati prolaze posebni odabirni postupak.

Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Zakonom o službi u Oružanih snaga RH i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja šalju se  na naslov: Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Stančićeva 6, telefon: 01/4861-302.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 Ugovorno primanje vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu

U vojničku službu u trajanju od dvije godine ovim natječajem prima se 350 kandidata, odnosno kandidatkinja za vojnika/mornara, s početkom službe 17. rujna 2019. godine, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Kandidati odnosno kandidatkinje će biti raspoređeni u skladu sa stečenom vojnostručnom specijalnosti te mjestu službe sukladno potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Kandidati i kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati uvjete za primanje u Oružane snage Republike Hrvatske, najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje, najviše navršenih 30 godina života do kraja 2019. godine i uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok.

Uz prijavu na natječaj kandidati odnosno kandidatkinje su dužni priložiti presliku osobne iskaznice, rodni list, potvrdu da se protiv kandidata odnosno kandidatkinje ne vodi kazneni postupak i svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju. Potvrda da se protiv kandidata odnosno kandidatkinje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starija od šest mjeseci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata odnosno kandidatkinje ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10 000 Zagreb, u roku od deset dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.