Ministarstvo kulture: Neistinita tvrdnja HND-a da nije uvažen nijedan njihov prijedlog za ZEM

Izvor:Nacionalno/D.Prša

Ministarstvo kulture u srijedu je reagiralo na odluku Hrvatskog novinarskog društva (HND) o istupanju iz Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o elektroničkim medijima (ZEM), navodeći kako je potpuno neistinita HND-ova tvrdnja da nijedan njihov prijedlog nije uvažen.

”Ministarstvo kulture poziva HND kao krovnu udrugu novinara u RH da afirmativno i u dijalogu nastave iznositi svoje prijedloge. Potpuno je neistinita tvrdnja iz priopćenja HND-a da nijedan prijedlog HND-a nije uvažen što mogu potvrditi i ostali članovi Radne skupine. Upravo suprotno, najveći broj primjedbi koje je bilo moguće usvojiti Ministarstvo kulture uključilo je u Nacrt prijedloga Zakona’, ističe se u odgovoru Hini.

Nacrt prijedloga Zakona tek će, kažu, biti upućen u javnu raspravu. Nakon toga će proći dva saborska čitanja tijekom čega se očekuju dodatni prijedlozi koji će biti razmotreni, a sve s ciljem donošenja kvalitetnog zakona.

Većina prijedloga HND-a ugrađena u nacrt Zakona

”Vezano za dostavljene primjedbe i prijedloge HND-a, ističemo da je većina ugrađena u Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima” ističe se u odgovoru. Navode i se da su u novi prijedlog Zakona uvedeni prijedlozi o definiciji elektroničke publikacije, promidžbe tijela državne uprave, transparentnijeg načina dodjele novca za financiranje proizvodnje programa lokalnih nakladnika i iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija.

Osim toga, navodi se i stav Ministarstva o predloženim izmjenama načina izbora Vijeća za elektronske medije kao regulatornog tijela.

”U Nacrtu Zakona ne predlažu se izmjene u načinu izbora regulatornog tijela budući da je ovakva praksa sukladna praksi u većini država članica EU, da je o načinu izbora članova Vijeća za elektroničke medije prilikom donošenja Zakona 2009. godine provedena široka javna rasprava te budući da nitko od drugih članova Radne skupine nije tražio usvajanje bilo kakvih izmjena, istovremeno propisane su dodatne stručne kvalifikacije koje trebaju imati kandidati, odnosno članovi Vijeća za elektroničke medije kako je tražio HND”, istaknuto je u odgovoru Ministarstva.

Nacrt prijedloga Zakona usklađen je s europskom pravnom stečevinom te je obveza i Hrvatske da potiče i štiti hrvatsku neovisnu produkciju, ističu u resornom ministarstvu, tako da nije uvažen prijedlog da temelj programa bude isključivo vlastita proizvodnja jer kako navodi HND ”tržište ne nudi uvijek proizvode najviših standarda”.

”U Radnoj skupini sudjeluju predstavnici nakladnika, Agencije za elektroničke medije, predstavnici HAVC-a i predstavnici neovisnih proizvođača audio-vizualnih sadržaja na koje se ova pitanja izravno odnose, a na samim sjednicama Radne skupine predstavnici HND-a ni na koji način nisu obrazložili svoje zahtjeve koji ovako formulirani odstupaju od odredbi Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama i koji su nisu u interesu hrvatskih kreativaca i umjetnika”, stoji u odgovoru.

U Ministarstvu su reagirali i na prijedlog HND-a o redakcijskim statutima navodeći kako je to uređeno je Zakonom o medijima te ”nikako ne može biti uređeno u Zakonu o elektroničkim medijima na drugačiji način”, te su istaknuli da broj radijskih i televizijskih frekvencija za ”neprofitne nakladnike nije moguće propisati Zakonom s obzirom dabroj ovisi o tehničkim parametrima i nije predmet ovog Zakona”.

”U razgovorima vezanim uz Zakon o medijima Ministarstvo kulture ističe da je ministrica više puta pozvala predstavnike HND-a da dostave prijedlog izmjena Zakona o medijima, budući da su u razgovorima vezanim za izmjenu ovoga Zakona istaknuti i stavovi da ga nije potrebno u potpunosti mijenjati, već samo pojedine odredbe dodatno pojasniti”, ističu uz zahvalu  svim članovima Radne skupine na korisnim prijedlozima i kolegijalnom pristupu izradi Nacrta prijedloga Zakona.

Ministarstvo pozvalo zainteresirane da upute svoje prijedloge 

Ministarstvo kulture poziva sve zainteresirane dionike, uključujući Hrvatsko novinarsko društvo, da nakon upućivanja Zakona u javnu raspravu upute svoje prijedloge kako bi konačni Zakon na najbolji mogući način osigurao pravni okvir za djelovanje elektroničkih medija u sljedećem razdoblju’.

Reagiranje Ministarstva kulture uslijedila je nakon što je Izvršni odbor Hrvatskog novinarskog društva (HND) u srijedu donio odluku o istupanju HND-a iz Radne skupine Ministarstva kulture za izradu novog Zakona.

Kao razlog za takvu odluku u HND-u navode činjenicu da Ministarstvo kulture u Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima nije uvrstilo niti jedan HND-ov prijedlog iz dokumenta koji su Ministarstvu dostavili potkraj kolovoza ove godine, a nakon što im je krajem srpnja 2019. na uvid dan radni materijal budućeg zakona.