Ministar Tomislav Tolušić na Vijeću ministara poljoprivrede i ribarstva EU u Bruxellesu

Izvor: Dražen Prša

Ministar Tomislav Tolušić boravit će u Bruxellesu 17. i 18. srpnja 2017. godine na sastanku Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva Europske unije kojem od 1. srpnja 2017. godine predsjeda Estonija.

Na dnevnom redu Vijeća ministara je sedamnaest točaka, među kojima je i najava rada na većem broju propisa iz područja ribarstvene politike, od kojih je za Hrvatsku najvažniji propis koji se odnosi na utvrđivanje ribolovnih mogućnosti u EU vodama. Ovaj propis je važan jer se njime utvrđuju kvote za vrste koje se love u Hrvatskoj – tuna i iglun, te utvrđuje ograničenje ribolova za malu plavu ribu u Jadranu.

Najvažnija raspravna točka ovog sastanka bit će ona o delegiranom aktu kojim će se hrvatskim proizvođačima omogućiti da vino proizvedeno iz sorte Teran označavaju tim nazivom u okviru zaštićene oznake izvornosti Hrvatska Istra.

Isto tako, očekuje se zaključivanje rada na Uredbi o ekološkoj poljoprivredi o kojoj se raspravljalo protekle tri godine. Predloženom Uredbom zadržana je mogućnost paralelne proizvodnje (ekološke i konvencionalne) na poljoprivrednom gospodarstvu pod određenim uvjetima koji su trenutno na snazi. Za Hrvatsku je osobito važno uključivanje proizvodnje morske soli u ekološku proizvodnju, kao i zadržavanje mogućnosti izuzeća od proizvodnih pravila u razdoblju od 15 godina od dana stupanja na snagu Uredbe:

– dozvoljava se uporaba netretiranog konvencionalnog sjemena u slučajevima kada ekološko sjeme nije dostupno,

– za riblju mlađ dozvoljava se za određene vrste koje nisu dostupne iz ekološke proizvodnje,

– uvođenje životinja koje ne potječu iz ekološke proizvodnje, također u svrhu pregleda dostupnosti životinja iz ekološke proizvodnje obveza država članica je vođenje baze  dodataka za životinje.

Novim prijedlogom Uredbe za države članice koje su na nacionalnoj razini propisale određene granice/limite za prisustvo pesticida koji nisu dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji daje se mogućnost zadržavanja takvih odredbi u određenom prijelaznom razdoblju nakon čega će EK u svojem Izvješću dati procjenu nacionalnih pravila i praksi uz mogućnost novog zakonodavnog prijedloga po tom pitanju.

Korištenje takvih odredbi kojima se omogućuje stavljanje na tržište ekoloških proizvoda s određenim prisustvom pesticida koji nisu dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji moguće je samo za proizvode kod kojih se inspekcijskim nadzorom dokaže da su posljedica nenamjerne kontaminacije sa susjednih parcela. Hrvatska je podržala uvođenje skupine subjekata/grupne certifikacije što znači mogućnost grupnog certificiranja proizvođača prema određenim kriterijima, radi smanjenja troškova kontrole i certifikacije. Za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja uvodi se načelo istovjetnosti s pravnom stečevinom EU. Uvode se pravila za izvoz ekoloških proizvoda.

Za tvrtke koje se bave proizvodnjom hrane i hrane za životinje uvodi se zabrana uporabe pojmova ekološki (eko) bio ili organski u nazivima ukoliko iste nisu u sustavu ekološke proizvodnje.

Komisija će dati pregled stanja u poljoprivrednoj trgovini i izvijestiti o aktualnom stanju u pregovorima o međunarodnim trgovinskim sporazumima i predstaviti preliminarne rezultate javnih konzultacija o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike u kojima je sudjelovalo i Ministarstvo poljoprivrede. Do kraja godine bi Komisija trebala objaviti konačne rezultate, a potom i Komunikaciju kao i prijedlog zakonodavnog paketa za iduće programsko razdoblje.