Ministar Malenica održao sastanak s gradonačelnikom Penavom

Ministar Malenica i gradonačelnik Vukovara Penava

Danas je u Ministarstvu uprave održan sastanak ministra uprave Ivana Malenice i gradonačelnika Grada Vukovara Ivana Penave.

Teme sastanka bile su primjena aplikacije „Uvid u osobna stanja građana RH“ u Gradu Vukovaru, daljnji koraci u decentralizaciji državne uprave te provedba odluke Ustavnog suda. Također, raspravljalo se i o povratu nezakonito oduzetih crkvenih matičnih knjiga Katoličke crkve u vrijeme komunističkog režima.

“Povjeravanjem poslova Ureda državne uprave županijama, korak smo bliže daljnjoj decentralizaciji, te se u tom smjeru razmišlja i o povjeravanju dijela poslova gradovima. U konačnici, to će za građane značiti brzu i efikasniju uslugu”, izjavio je ministar Malenica.

Što se tiče odluke Ustavnog suda napomenuto je kako sva otvorena pitanja treba rješavati dijalogom i međusobnim uvažavanjem, ali da kvaliteta života građana Vukovara mora biti prioritet. Ministar Malenica je istaknuo kako je na Gradskom vijeću Grada Vukovara  da održi raspravu o stanju dijaloga, razumijevanja, snošljivosti i odnosa u Gradu Vukovaru te sukladno tome donese zaključak.  U tom smislu svakako treba uzeti u obzir i osjetljivost situacije u Vukovaru te da su počinjeni zločini velikih razmjera, a čije posljedice Vukovarčani i danas osjete.

Razgovarali su i o korištenju aplikacije za uvid u osobna stanja građana, kojom se građanima smanjuje prikupljanje potrebne dokumentacije kako bi se poboljšala kvaliteta usluga.

„Pozdravljamo projekt Uvid u osobna stanja građana RH i želja nam je doprinijeti što boljem radu aplikacije za dobrobit naših građana stoga smo razgovarali o poboljšavanju i aktivnijem korištenju“,  izjavio je gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava te je napomenuo kako svaka daljnja digitalizacija i decentralizacija javne uprave za građane znači brže rješavanje njihovih potreba.

Sporazumom o povratu crkvenih matičnih knjiga između Vlade RH i Hrvatske biskupske konferencije utvrđeno je neprijeporno vlasništvo Katoličke crkve nad navedenim knjigama, te su preuzete obveze izrade popisa knjiga i njihova povrata. U tom djelu suglasni su ministar Malenica i gradonačelnik Penava kako je potrebno održati sastanak sa đakovčko –osječkim nadbiskupom mons. Dr. Đurom Hranićem i dogovoriti daljnje korake.