Ministar Goran Marić i ministar pravde BiH Josip Grubeša o sklapanju bilateralnog ugovora

Ministar državne imovine Goran Marić održao je sastanak s ministrom pravde BiH Josipom Grubešom, čime su nastavljeni pregovori o sklapanju bilateralnog ugovora po pitanju sukcesije između naših dviju država.

“Naime, kako i u RH tako i u BiH nalazi se veći broj nekretnina iz sukcesijskog postupka čije daljnje zapuštanje i propadanje žurno treba dokinuti. Rješavanjem sukcesijskih postupaka doprinijet će se razvijanju još kvalitetnijih odnosa s BiH što za Vladu RH predstavlja jedan od vanjskopolitičkih prioriteta” – kazao je ministar Marić.