Ministar G. Marić sa gradončelnikom Dumbovićem o mogućnostima rješavanja imovinsko pravnih odnosa

Gradonačelnik Darinko Dumbović i suradnici posjetili su Ministarstvo državne imovine gdje je održan sastanak s ministrom Goranom Marićem.

Tema sastanka bila je rješavanje imovinsko pravnih odnosa na državnim nekretninama na području grada Petrinje s posebnim naglaskom na rješavanje predmeta na nekretninama koje su uvrštene u Intervencijski plan Grada Petrinje.

Prioritetno se razgovaralo o nekretninama na adresi Gajeva 40/1 i Gajeva 2 (gimnastičarska dvorana).Naglasak je stavljen na rješavanje predmeta vojne nekretnine u Malinovoj ulici koja bi trebala biti u funkciji gradskog komunalnog poduzeća. Gradonačelnik je istaknuo zadovoljstvo zaključcima koji su doneseni na sastanku te očekuje da će do kraja godine biti riješeni preostali zahtjevi Grada Petrinje upućeni Ministarstvu.

Od početka godine do danas ostvarena je vrlo dobra suradnja između Ministarstva i Grada Petrinje te su pozitivno riješena četiri predmeta za nekretnine koje su u Intervencijskom planu.