Ministar Ćorić u radnom posjetu Općini Brinje

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić sa saborskim zastupnikom Marijanom Kustićem u posjetio je Općinu Brinje gdje se susreo s načelnikom Zlatkom Fumićem i njegovim zamjenikom Milanom Kolakom, direktorima općinskih institucija i ostalim općinskim službama.

U općinskoj vijećnici održan je kratki radni sastanak na kojem je najviše govora bilo o temama iz sektora zaštite okoliša odnosno o razvrstavanju otpada na području Brinja i projektima koje je Brinje odradilo iz navedenog sektora. Prvenstveno se radi o upravo završenom projektu izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta vrijednog 4,4 milijuna kn koji je većim dijelom financiran iz Operativnog programa: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 te putem Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini te o projektu sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Javorov vrh vrijednog gotovo 10 milijuna kn.

I taj projekt se u najvećoj mjeri financira kroz operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ te iz nacionalnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini.

Nakon radnog sastanka u općinskoj vijećnici, ministar Tomislav Ćorić, saborski zastupnik Marijan Kustić i načelnik Zlatko Fumić zajedno sa suradnicima uputili su se na lokaciju novoizgrađenog reciklažnog dvorišta u Brinju čija bi službena primopredaja Komunalnom društvu Brinje i puštanje u rad trebali biti idućeg tjedna.

Ministar Ćorić izrazio je zadovoljstvo sa svime učinjenim u Brinju po pitanju zaštite okoliša te istakao da je Brinje jedna od jedinica lokalne samouprave koja je po tom pitanju u vrlo kratkom vremenu mnogo učinila na razvoju sustava te izrazio svoju podršku i u budućim projektima.