Miljević: ‘DORH ima obvezu objaviti priopćenje, makar s inicijalima!’

FaH

Odvjetnik Veljko Miljević gostovao je u Novom danu N1 televizije i komentirao izvješće revizije Agrokora.

Mogu li nalazi revizije biti dokazi za DORH?

Ne radi se o dokazima u formalno pravnom smislu riječi, vic je u tome da se istraga može pokrenuti kad postoji dovoljno sumnje da iz svih podataka može iščitati da postoji osnovana sumnja da postoji kazneno djelo. Ovdje nisu potrebni formalno-pravni dokazi, nego treba iz činjenica prikupljenih dosad odlučiti postoji li dovoljno sumnje da je netko počinio kazneno djelo. Vladin povjerenik je podnio kaznenu prijavu, a podnesene su i druge. Od prijave Bože Petrova proteklo je gotovo šest mjeseci, od momenta kad su dana dodatna sredstva za rad DORH-u i tu već ima protek od pet mjeseci i vjerujem da je DORH došao do istih saznanja ako ne i više od onoga što je priopćeno jučer, što je rekao izvanredni povjerenik za Agrokor.

Što se sad događa u DORH-u?

Ne znam. Mene je začudilo, jer DORH ima svoja prava i tehnologiju rada, ali ima i obveze prema Zakonu o odvjetništvu da o važnim stvarima, koje su od interesa za javnost daje priopćenja. Ako je jučer rečeno da je Ramljak podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba uprave koncerna Agrokor, onda je bilo minimalno očekivati da DORH potvrdi da je prijavu zaprimio, pa makar i inicijalima navede protiv koga. Makar se iz dokumentacije može utvrditi tko su odgovorne osobe, ja sam očekivao da će DORH potvrditi protiv kojih osoba je podnesena kaznena prijava i za koja kaznena djela. Valjda zbog važnosti predmeta i osjetljivosti DORH to jučer nije učinio, što ne znači da to neće učiniti danas.

Kakva kaznena djela vidite u onome što je jučer izneseno?

Ja na neviđeno u zatvorenu kovertu napišem četiri kaznena djela koja će sigurno biti ta ukoliko se DORH odluči na otvaranje kaznenog postupka, ali ja to u ovom trenutku ne smijem reći, jer je premijer rekao da DORH treba otkriti radi li se tu o kaznenim radnjama. Petrov je govorio o zločinačkoj organizaciji za počinjenje kaznenih djela, Martina Dalić govori o utvrđenoj krivnji za određena djela, ali na sudu je da utvrđuje krivnju pojedinih osoba.

Koja je maksimalna kazna za ta djela? 

DORH ima obavezu izvijestiti javnost o predmetima koji su od interesa za javnost. Kad oni objave što je to prijavljeno, moći ćemo govoriti o tome.

Što je s prijavom protiv Ante Ramljaka, koju je podnio Ivica Todorić?

Mi prvo ne znamo kakva je to prijava, je li podnesena i je li to privatna tužba, a tu je postupak sasvim različit. U ovom momentu to nije rang važnosti onoga o čemu smo dosad govorili.

Koliko dugo DORH može istraživati i provoditi izvide oko cijeloga slučaja?

Proteklo je gotovo šest mjeseci od kaznene prijave Bože Petrova. Prošlo je pet mjeseci otkako su odobrena posebna sredstva za rad DORH-u. Očekujem kvalitetno reagiranje DORH-a u najskorijem vremenu.

Što bi to moglo značiti za sam DORH? Je li pod političkim pritiskom?

Svi smo pod pritiskom. To traje negdje od početka travnja, ali DORH radi, ima sredstva za rad i imaju prostorne uvjete da rade, sva im je dokumentacija na raspolaganju, prema tome ne treba podleći pritiscima javnosti, nego priopćiti bitne rezultate svoga rada, pogotovo nakon što je jučer podnesena ta kaznena prijava.

Je li zapriječena kazna istražnoga zatvora i hoće li se za one koji bi mogli biti osumnjičeni provesti ta mjera?

Istražni zatvor nije kazna i ne smije biti, ali ako postoji razlog za određivanje istražnog zatvora, onda sudac istrage o tome odlučuje i odlučit će.

Kakva je uloga SOA-e i naloga koji je dobio od predsjednika Vlade da izvrši uvid? Je li to uobičajeno i može li biti dokaz na sudu?

SOA je posebna organizacija, postoji zakon o radu te službe, a u kaznenom postupku DORH pribire potrebne dokaze i vodi postupak istrage u cijelosti.