Milano, Amsterdam i Kopenhagen u drugom krugu glasovanja za novo sjedište EMA-e

Milano, Amsterdam i Kopenhagen dobili su najviše glasova u prvom krugu glasovanja i ulaze u drugi krug za izbor novog sjedišta Europske agencije za lijekove (EMA), doznaje se iz izvora Vijeća EU-a.

Milano je dobio 25 bodova a Amsterdam i Kopenhagen po 20. Bratislava kao četvrta ispala je u prvom krugu. Vijeće za opće poslove EU-a, koji čine ministri vanjskih ili europskih poslova zemalja članica, treba u ponedjeljak tajnim glasovanjem izabrati nova sjedišta za  Europsku agenciju za lijekove (EMA)  i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA), koji se moraju preseliti iz Londona kada Velika Britanija napusti EU.
Za sjedište EMA-e kandididaralo se ukupno 19 gradova, ali je prije glasovanja odustao Zagreb, Dublin i Valletta.

Glasuje se u najviše tri kruga. Svaka od 27 zemalja članica u prvom krugu ima po šest bodova, koje raspoređuje na sljedeći način – tri boda daje onom kandidatu kojeg smatra najboljim, zatim dva boda  drugom najboljem i jedan bod trećem.
Ako nijedan grad ne dobije po tri boda od najmanje 14 zemalja članica, onda se pristupa drugom krugu glasovanja u koji ulaze tri kandidata s najvećim brojem bodova.
U drugom krugu svaka zemlja ima jedan glas koji vrijedi jedan bod, koji može dodijeliti jednom od tri ili više kandidata koji su ušli u drugi krug.
Ako jedan grad dobije 14 ili više glasova, bit će izabran. Ako nijedan kandidat ne dobije 14 ili više glasova, dva grada s najviše glasova ulaze u treći krug. U slučaju da tri illi više gradova ima jednak broj glasova, svi oni ulaze u treći krug.
U trećem krugu također svaka zemlja ima po jedan glas s po jednim bodom. Dođe li do trećeg kruga, izabran je onaj grad koji dobije najveći broj glasova, ali ne mora dobiti natpolovičnu većinu.  U slučaju da i u trećem krugu bude više od jednog kandidata s najvećim broj glasova, pristupa se izvlačenju, kao na lutriji, i onaj koji je izvučen dobije sjedište agencije. (Hina)