Milan Bandić donio mjere privremene obustave izvršavanja ovogodišnjeg proračuna

Foto: Nacionalno

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u utorak je donio mjere privremene obustave izvršavanja ovogodišnjeg proračuna koje će stupiti na snagu 9. travnja i trajati će 45 dana, a uvest će se zbog promjene gospodarskih kretanja uzrokovanih koronavirusom i potresom koji je u Zagrebu prouzročio veliku materijalnu štetu. 

Mjere se uvode i radi smanjenih prihoda gradskog proračuna zbog usporenih gospodarskih kretanja i primjene Vladinih mjera za pomoć gospodarstvu koje obuhvaćaju i odgodu,oslobođenje ili obročnu otplatu plaćanja poreza i prireza na dohodak te obustavu plaćanja spomeničke rente, kao i zbog primjene gradskih odluka usmjerenih na ublažavanje i uklanjanje negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa i potresom.

Proračunski korisnici “na hladnom pogonu”

Također, mjere se uvode radi uravnoteženja proračunske potrošnje sa smanjenim prihodima, te osiguranja novčanih sredstava za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom koronavirusa i za sanaciju štete nakon potresa.

Tim se mjerama ograničava korištenje sredstava svih izvora financiranja planiranih u gradskom proračunu za 2020., uključujući i financijske planove proračunskih korisnika te je potrebno promijeniti planirane proračunske aktivnosti i projekte kako bi se optimalno iskoristio ograničeni fiskalni potencijal.

Za provedbu mjera zadužena su gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnici nacionalnih manjina te proračunski korisnici koji mogu preuzeti samo one obveze i izvršavati rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija.

Bandić najavio pregovore sa socijalnim partnerima o visini osnovice i materijalnim pravima

Također, zabranjuje se zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme,  zabranjuje se i sklapanje ugovora o djelu, a oni koji su već sklopljeni ostaju na snazi do isteka roka. Iznimno je to dopušteno ako postoji opravdani i obrazIoženi razlog, odnosno ako bi se dovelo u pitanje obavljanje propisanih poslova, uz prethodnu pisanu suglasnost gradonačelnika.  

Najavljeno je i pokretanje pregovora sa socijalnim partnerima o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u gradskim upravnim tijelima, zaposlenicima proračunskih korisnika kojima se plaća osigurava u gradskom proračunu, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, kao i pregovori o isplati određenih materijalnih prava ugovorenih kolektivnim ugovorima. 

Uskoro smjernice za racionalizaciju poslovanja u gradskim trgovačkim društvima

Gradski ured za gospodarstvo zadužen je za izradu smjernica za racionalizaciju poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada kako bi svoje poslovanje prilagodili novonastalim okolnostima. 

Također, obustavit će se svi javni pozivi, postupci javne i jednostavne nabave te se neće pokretati novi. Iznimke su ako se nabava provodi radi saniranja štete uzrokovane potresom i potrebnog za borbu protiv epidemije koronavirusa, te ako je neophodna za redovito funkcioniranje gradskih tijela i ako se provodi u okviru projekta sufinanciranog sredstvima EU i/ili drugih nacionalnih i/ili međunarodnih institucija koju nije moguće odgoditi (o čemu mišljenje daje Ured za programe i projekte EU) te ako postoji drugi opravdani i obrazIoženi razlog, uz prethodnu pisanu suglasnost gradonačelnika.

Zabranjuje se izvršavanje ugovora o javnoj nabavi/okvirnih sporazuma s čijim se izvršenjem nije započelo te sklapanje ugovora na temelju okvirnog sporazuma dok traju mjere. 

Ako mjere ne uspiju – rebalans proračuna

Za ugovore o javnoj nabavi čije je izvršenje u tijeku, ako bi se time postigle uštede veće od moguće štete, mora se procijeniti je li opravdano da se ugovor izvrši ili se zbog odvijanja ugovorenog u fazama, može raskinuti. U slučaju raskida potrebno je napraviti obračun izvršenog posla, priznati troškove koje je ponuditelj imao do raskida ugovora, a za preostali dio ugovor se treba raskinuti. 

Ako se tijekom provođenja tih mjera gradski proračun neće uravnotežiti, gradonačelnik Milan Bandić najavio je da će predložiti rebalans proračuna.