Međuresorni sastanak policije i carine

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina i ravnatelj Carinske uprave Hrvoje Čović

U Ravnateljstvu policije sastali su se glavni ravnatelj policije Nikola Milina i ravnatelj Carinske uprave Hrvoje Čović sa suradnicima, s ciljem definiranja glavnih smjerova buduće zajedničke suradnje u sklopu integriranog upravljanja granicama.

Dosadašnju cjelokupnu suradnju policije i carine u sprečavanju, suzbijanju i otkrivanju svih oblika nezakonitih radnji, a osobito suradnju na sprječavanju krijumčarenja i nezakonitih migracija oba su ravnatelja ocijenila učinkovitom i uspješnom. Posebno praktičnim i korisnim u sustavnom radu pokazalo se postavljanje jednog službenika carine u Nacionalni koordinacijski centar policije, kojeg su u sklopu današnjeg sastanka i obišli, koji je na raspolaganju 24/7 za kontakt sa policijom.

U smislu daljnjeg poboljšanja rada dogovoreno je redovno održavanje sastanaka svih razina policije i carine s ciljem što bolje koordinacije rada na terenu sukladno Akcijskom planu za integrirano upravljanje granicama te buduća tehnička suradnja i razmjena informacija od interesa za obje službe.

Osim toga, dogovoreno je da će Carinska uprava policiji ustupiti šest plovila, tri pontona i prikolicu za prijevoz plovila. Navedena plovila bit će raspoređena na plovnim putevima Dunava i Save, čime će se dodatno osnažiti kapacitete granične policije u obavljanju poslova nadzora državne granice i kontrole plovidbe na rijekama.