Marić: Problem zdravstva riješiti ‘reformskim iskorakom’

N1

Ministar financija Zdravko Marić komentirao je neke stavke rebalansa proračuna za 2017. godinu.

Rebalansom proračuna za 2017. usmjerava se 1,1 milijarda kuna Ministarstvu zdravstva. Marić je komentirao zašto je baš resor zdravstva najviše “profitirao”.

“Ta 1,1 milijarda kuna je rezultat svega što se djelovalo, razultat rada mog Ministarstva, rekli smo da sve ušete koje budemo našli da trebaju biti uperene u zdravstvo. Ne treba gajiti iluziju da će se time riješiti problem zdravstva, ali će biti skraćeni rokovi plaćanja u bolnicama”, kazao je Marić ističući da će se problem ogromnih dugova u zdravstvu morati rješavati i drugim načinima, kako je rekao, trebat će se napraviti reformski iskorak.

Marić je komentirao i prijelog ministra zdravstva Milana Kujundžića koji bi povećenjem poreza na cigarete krpao rupe u svojoj blagajni: ” U Vladi taj prijedlog još nismo razmatrali, taj prijedlog daje naglasak na prihodovnu stranu, a ja kažem da treba otvoriti mjere koji se odnose i na rashodovnu stranu.”

Rebalansom proračuna predviđena su i sredstva za plaćanje troškova izgubljene ženevske arbitraže u kojoj smo pokušali osporiti MOL-ovo preuzimanje kontrole nad INA-om. Marić kaže da to do sada nije bilo ukalkulirano u proračun jer se nije znao ishod tog procesa.

“U prijedlogu proračuna, kao to priliči ozbiljnim držaavama kakva je Hrvatska i institucijama kao što je Ministarstvo financija,u realnim projekcijama pobrojimao i sve rizike, ali ne može se predvidjeti nešto kao što su sudski troškovi, niti to mogu komentirati. Sudski procesi idu svojim tijekom, a kako nisu završeni mi za njih ne možemo predvidjeti sredstva, jer ne znamo kako će završiti. U konkretnom slučaju ne bih ništa prejudicirao, ali o tome ćemo voditi i vodimo računa.”