Majdak: Novi zakon će ojačati ulogu Hrvatske poljoprivredne komore

Hrvatski sabor raspravljao je o prijedlogu zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (HPK) kojim se uvodi obvezno članstvo za poljoprivrednike koji dobivaju potpore.

Maksimalan iznos članarine neće smjeti prelaziti šest kuna mjesečno, što znači da godišnje može iznositi maksimalno 72 kune. Prema predviđenom broju potencijalnih članova, procjenjuje se da će godišnji prihod od članarina iznositi 7,5 milijuna kuna.

Hrvatska poljoprivredna komora osnovana je 2009., a članstvo je najprije bilo obvezno za sva poljoprivredna gospodarstva, fizičke i prave osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Međutim, izmjenama Zakona o HPK 2012. ukinuto je obvezno i uvedeno dobrovoljno članstvo.

Državni tajnik Tugomir Majdak, predstavljajući prijedlog zakona, rekao je kako je uvođenjem dobrovoljnog članstva došlo do osipanja članstva Komore koja danas okuplja manje od 0,6 posto poljoprivrednika koji se vode u istoimenom upisniku.

“Time je dovedena u pitanje mogućnost izvršenja svih zadaća koje su joj zakonski dodijeljenje, prije svega primarne, najvažnije zadaće – prikupljanje jedinstvenih stavova poljoprivrednika, osobito onih koji posluju kao obiteljska gospodarstva, a koji čine 97 posto u upisniku poljoprivrednika. Zastupanje interesa poljoprivrednika, osobito OPG-ova, prema institucijama i državnim tijelima pretežno se provodi putem njihovog dobrovoljnog udruživanja u jednu od brojnih interesnih udruga kojih u Hrvatskoj danas djeluje oko 1130. Ove udruge promiču neujednačene stavove i nisu u mogućnosti interesno obuhvatiti sve gospodarstvenike i kao takve ne mogu predstavljati volju hrvatskih poljoprivrednika u međunarodnim institucijama iako to poljoprivrednici od njih očekuju”, rekao je Majdak.

Naglasio je kako je cilj donošenja zakona stvoriti pravni okvir koji omogućuje jačanje Hrvatske poljoprivredne komore kao krovne institucije svih poljoprivrednika, osobito OPG-ova. (HRT/NAC)