Mađarska vlada predstavila antiimigrantski zakon “Stop Soros”

Mađarska nacionalistička vlada predstavila je zakon koji će omogućiti ministru unutarnjih ovlasti da zabrani nevladine organizacije (NGO) koje podržavaju migraciju i predstavljaju “državni sigurnosni rizik”.

Zakon, podnesen u parlamentu u utorak navečer, ključan je dio antiimigracijske kampanje premijera Viktora Orbana a usmjeren je i protiv američkog ulagača Georgea Sorosa čiji su filantropski ciljevi jačanje liberalnih vrijednosti u istočnoj Europi.

Vlada je rekla da zakon, koji će također nametnuti 25 posto poreza na strane donacije NGO-ima koje podupiru migraciju u Mađarskoj, ima cilj odvratiti ilegalnu imigraciju za koju Orban kaže da potkopava europsku stabilnost.

Mađarska, kao i Poljska, ima nacionalitičku vladu koja se sukobljava s vodstvom Europske unije u Bruxellesu zbog svojega autoritarnog stava koji se razlikuje od standarda EU-a o demokraciji i vladavini prava.

Međutim, Orbanova poruka, koja štiti konzervativna kršćanska uvjerenja i odbija multikulturalizam, pala je na plodno tlo kod mađarskih birača i očekuje se da će stranka Fidesz osigurati treći mandat na općim izborima 8. travnja.

Zakon kaže da se nevladine organizacije koje “sponzoriraju, organiziraju ili podržavaju ulazak ili ostanak građana iz treće zemlje na mađarski teritorij preko sigurne treće zemlje kako bi proširile međunarodnu zaštitu kvalificiraju kao organizacije koje podržavaju migraciju”.

Takve aktivnosti, poput kampanji, zagovaranja migracije, uzimanje volontera, tiskanje knjižica – morat će odobriti ministar unutarnjih poslova, koji bi mogao uskratiti dopuštenje vidi li u tome “državni sigurnosni rizik” .

Nastavi ti nevladina organizacija s takvom aktivnošću, mađarski tužitelji mogli bi djelovati tako da joj povuku porezni broj i na taj način da je paraliziraju, da joj nametnu teške kazne i na kraju da je raspuste.