Lista za Rijeku predlaže smanjenje plaća djelatnicima Gradske uprave

Tiskovna konferencija Liste za Rijeku

Lista za Rijeku predložila je da se sljedećoj sjednici riječkog Gradskog vijeća Rijeke donesu mjere kojima bi se djelatnicima u Gradskoj upravi, javnim ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Rijeke plaće smanjile za 30 posto.

Predlažu i da se naknade za članstvo u Upravnim vijećima gradskih javnih ustanova i članovima Gradskog vijeća ne isplaćuju u slijedeća tri mjeseca.

Lista za Rijeku smatra da su prve mjere Grada Rijeke protiv krize uzrokovane epidemijom koronavirusa hrabre i pravovremene.

Radi se o mjerama koje su obuhvatile sve poslovne subjekte i kojima je, mjerama Kriznog stožera, privremeno zabranjen rad, a obuhvaćaju tromjesečni otpis plaćanja zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada Rijeke ili gradskih tvrtki, za korištenje javnih površina za terase i montažne objekte te za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, otpis naplate komunalne naknade i spomeničke rente te usluga komunalnog društva Čistoća.

No, ova politička stranka predlaže da se mjere prošire i smanjenjem plaća i naknada kako bi se pokazala solidarnost Gradske uprave s građanima. 

Za djelatnike Gradske uprave s nižim iznosima plaća bi se, prema prijedlogu Liste za Rijeku, primijenio manji postotak smanjenja plaća, kako bi se osiguralo da svaki djelatnik dobije barem minimalnu plaću.

Treba osigurati prostore za prodaju proizvoda s OPG-ova

Nadalje, predlažu da se otpišu naplate građanima svih gradskih servisa koji zbog krize nisu u funkciji, poput dječjih vrtića.

Neke od predloženih mjera su i preusmjeravanje iznosa izvorno namijenjenih za održavanje događaja koji se nisu ili neće održati, kao što su oni u djelatnosti kulture, sporta ili obrazovanja na održavanje  primanja zaposlenih u tim djelatnostima,  pomoć poduzetnicima kojima nije dozvoljen rad, a nalaze se u najmu prostora koji nisu u gradskom vlasništvu i povećanje iznosa za socijalne programe osoba koje su posebno pogođene krizom izazvanom epidemijom koronavirusa.

Lista za Rijeku predlaže i stvaranje gradske krizne mreže distribucije hrane kućanstvima u svrhu očuvanja javnog zdravlja te hitno osiguravanje prostora na kojem bi OPG-ovi građanima mogli nuditi proizvode, a koji bi zadovoljio mjere zaštite od virusa.

Lista za Rijeku u Gradskom vijeću Rijeke ima dva vijećnika: predsjednika stranke Danka Švorinića i Predraga Miletića.