Liječnici u 2019. MUP-u prijavili 9967 pacijenata

Zagreb, 26.06.2013 - Iako Hrvatska ulaskom u EU od 1. srpnja neæe automatski postati èlanicom schengenskog prostora, hrvatski državljani æe jednostavnije prelaziti unutarnje granice zemlja èlanica EU-a, u koje æe moæi putovati samo s osobnom iskaznicom, dok bi brži prijelaz schengenske granice sa Slovenijom i Maðarskom trebala osigurati zajednièka granièna kontrola. Iako se od lipnja veæ izdaju nove osobne iskaznice, u MUP-u naglašavaju da ih graðani ne moraju mijenjati jer stare iskaznice vrijede do datuma do kojeg su izdane. Neæe trebati mijenjati ni vozaèke dozvole koje æe se od 1. srpnja izdavati u kartiènom obliku, kao ni prometne dozvole koje æe biti na novom obrascu. Na slici poleðina nove vozaèke dozvole. foto FaH/ MUP/ ik

MUP je u 2019. od liječnika zaprimio 9967 obavijesti o promjenama zdravstvenog stanja pacijenata, s tim da su 8083 takve obavijesti zaprimljene od 1. kolovoza, kada je na snagu stupio novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama, do kraja godine.

Usporedbe radi, tijekom cijele 2018. MUP je od liječnika zaprimio 1022 obavijesti o promjeni zdravstvenog stanja pacijenata. Oko toga koje se zdravstvene promjene trebaju prijavljivati, MUP i liječnici spore se mjesecima, navodi dnevnik.

U MUP-u objašnjavaju što se događa nakon što zaprime obavijest od liječnika. Kažu da nakon što prime izvješće liječnika o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vozača, policijska uprava ili postaja upućuje vozača na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled. Ako se na izvanrednom nadzornom zdravstvenom pregledu utvrdi da je vozač nesposoban ili ograničeno sposoban za vozača ili se vozač ne podvrgne izvanrednom nadzornom zdravstvenom pregledu, donosi se rješenje o oduzimanju vozačke dozvole.

Prema podacima MUP-a, u 2019. oduzete su 3633 vozačke dozvole. Od toga broja 14 ih je oduzeto zbog različite ocjene zdravstvene sposobnosti, 965 zbog ograničene zdravstvene sposobnosti, 681 zbog zdravstvene nesposobnosti te 1973 zbog neobavljenog izvanrednog nadzornog zdravstvenog pregleda.

Što se tiče 2018., u MUP-u kažu da su ukupno oduzeli 1893 vozačkih dozvola. Od tog broja 10 su oduzeli zbog različite ocjene zdravstvene sposobnosti, 566 zbog ograničene zdravstvene sposobnosti, 373 zbog zdravstvene nesposobnosti te 944 zbog neobavljenog izvanrednog nadzornog zdravstvenog pregleda, donosi Večernji list.