Kutina: Predstavljen projekt izgradnje reciklažnog dvorišta vrijedan gotovo 3,4 milijuna kuna

Izvor: Grad Kutina

U gradskoj vijećnici Grada Kutine održana je početna konferencija projekta  „Reciklažno dvorište s pogonom za razvrstavanje komunalnog otpada, Etapa 1 – reciklažno dvorište“ čiji je nositelj Grad Kutina. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 3,4 milijuna kuna, financiran bespovratnim sredstvima od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike putem Kohezijskog fonda u iznosu od 2,8 milijuna kuna, odnosno 85 % ukupne vrijednosti, dok će grad Kutina osigurati preostale planirane troškove u iznosu od 519 tisuća kuna.

Predstavljanju projekta, uz gradonačelnika Zlatka Babića, pročelnika UO za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Eduarda Gelešića i predstavnike Grada, nazočila je i direktorica Eko Moslavine Adrijana Cvrtila.

Gradonačelnik Zlatko Babić istaknuo je da su u administrativnom dijelu potpisani svi ugovori te da je sve spremno za početak realizacije projekta reciklažnog dvorišta koje će se nalaziti u blizini deponije komunalnog otpada, na kraju ulice Stjepana Radića. Početak izgradnje reciklažnog dvorišta očekuje se u travnju, a završetak u studenom tekuće godine. Reciklažno dvorište će imati radno vrijeme prilagođeno građanima, a važno je napomenuti da će u reciklažnom dvorištu, kojim će upravljati EKO Moslavina, korisnici javnih usluga s područja Grada Kutine besplatno moći odložiti većinu otpada iz domaćinstva, a koji se ne prikuplja u redovnom odvozu. Zaprimat će se i otpad od pravnih osoba s područja Grada Kutine, a one će snositi troškove gospodarenja otpadom koji su predale.

Iz EKO Moslavine napominju da će se na uvid zatražiti osobni identifikacijski dokument od osobe koja predaje otpad kako bi se evidencijom utvrdilo da je navedeni korisnik s područja Grada Kutine. Korisnici su dužni sami predati otpad, odnosno dopremiti ga i odložiti u spremnike reciklažnog dvorišta uz kontrolu i nadzor djelatnika EKO Moslavine.

„Reciklažno dvorište služiti će prvenstveno za namjenu da se našim sugrađanima omogući zbrinjavanje otpada na jedan kvalitetan način, a vjerujem da će se tim projektom smanjiti nelegalno odlaganje otpada u šumama i na poljskim putevima što trenutno predstavlja veliki problem i što je u zadnje vrijeme uzelo previše maha. Nastojati ćemo maksimalno ubrzati izgradnju reciklažnog dvorišta kako bismo ga pustili u rad do kraja tekuće godine i kako bi Grad Kutina također imao reciklažno dvorište kao što ga ima većina gradova i općina u Republici Hrvatskoj“, poručio je gradonačelnik Zlatko Babić.

Provedbom ovog projekta izgradit će se i opremiti reciklažno dvorište  kako bi se uspostavio cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Grada Kutine, a sve u skladu s ciljevima Plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. Uspostavom reciklažnog dvorišta doprinijet će se povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog komunalnog otpada i posebnih kategorija otpada.

Tijekom projekta organizirat će se informativno – obrazovne aktivnosti  koje će obuhvatiti minimalno 70 %  kućanstava na području Grada Kutine s ciljem poticanja stanovništva na odvojeno odlaganje otpada i ukazivanjem na prednosti takvog odlaganja, prvenstveno za zdravlje ljudi i okoliš.

Stanovništvo će biti informirano putem medija i letaka, edukativnih aktivnosti koje će se provoditi po mjesnim odborima te web i facebook stranica Grada i Eko Moslavine d.o.o. o načinu postupanja s otpadom te o tome koje vrste otpada mogu odložiti u reciklažnom dvorištu.

D.Prša/(Grad Kutina)