Kuščević najavio izmjene Stečajnog zakona radi sprečavanja mogućeg sukoba interesa izvanrednog povjerenika

foto HINA/ Daniel KASAP

Vlada je u četvrtak na sjednici odbila SDP-ov prijedlog dopuna Zakona o sprječavanju sukoba interesa, kojim se predlaže da se ovlasti Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa odnose i na izvanredne povjerenike u trgovačkim društvima od sistemskog značaja, ali smatra da takav mogući sukob interesa treba spriječiti pa će Ministarstvo pravosuđa, najavio je ministar uprave Lovro Kuščević, u tom smislu napraviti izmjene Stečajnoga zakona.

SDP je dopune Zakona o sprječavanju sukoba interesa predložio ponukan slučajem koncerna Agrokor, obrazloživši da recentne informacije i dokumenti objavljeni u medijima ukazuju na to da je izvanredni povjerenik u društvima od sistemskog značaja za državu izložen velikim koruptivnim rizicima, koje treba kontrolirati i preventivnim mjerama smanjiti.

Stoga je dopunama tog zakona SDP predložio da se njime obuhvati i izvanredni povjerenik, odnosno da se na njega primjenjuju jednake odredbe kao i na dužnosnike.

Kuščević objašnjava kako je to u suprotnosti s osnovama Zakona o sprječavanju sukoba interesa budući da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih ni nadzornih tijela trgovačkih društava. A povjerenik je, kaže, sam po sebi upravljačko tijelo tog trgovačkog društva.

Izvanrednog povjerenika imenuje sud i na njega se primjenjuju odredbe Stečajnog zakona, odnosno ne smatra ga se dužnosnikom u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa, dodao je obrazlažući zašto je Banskim dvorima neprihvatljiv SDP-ov prijedlog.

“Međutim, bez obzira na to, Vlada je stava da treba spriječiti mogući sukob interesa i kod izvanrednog povjerenika i kod svih stečajnih upravitelja”, poručio je ministar uprave.

Sukladno tome, dodao je Kuščević, u srijedu je na sjednici užeg kabineta Ministarstvu pravosuđa dan zadatak da u tom smislu izmijeni Stečajni zakon. (Hina)