Krstičević potpisao pismo u Bruxellesu o suradnji na području obrane

Foto: EU

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević i potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić, potpisali su danas, 13. studenog 2017. godine uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove Europske unije, obavijest o namjeri pristupanja Republike Hrvatske stalnoj strukturiranoj suradnji (Permanent Structured Cooperation, PESCO). Uz Republiku Hrvatsku obavijest o pristupanju PESCO-u potpisale su još 22 države članice EU.

U skladu s Ugovorom o EU te na temelju potpisane obavijesti o namjeri sudjelovanja, službenu odluku o pokretanju PESCO-a donijet će Vijeće EU sredinom prosinca 2017.godine.

Mogućnost pokretanja PESCO-a ugrađena je u Ugovor o Europskoj uniji, članci 42. i 46. te Protokol br. 10, koji utvrđuje kriterije i obveze sudjelovanja te omogućuje državama članicama poduzimanje sustavnih koraka prema koherentnijoj sigurnosnoj i obrambenoj politici EU-a.

Cilj je uspostaviti jači i dublji oblik suradnje država članica EU-a radi jačanja vlastitih sposobnosti i ostvarivanja ciljeva Zajedničke sigurnosne i obrambene politike, pri čemu temelj kolektivne obrane i dalje ostaje NATO. Istovremeno se očekuje kako će jačanjem svojih obrambenih sposobnosti države članice EU-a doprinijeti i jačanju europskog stupa u okviru NATO-a.

Odluku o pristupanju Republike Hrvatske PESCO-u donijela je Vlada RH 9. studenog 2017.,a koja je utemeljena na prepoznavanju mogućnosti koje PESCO nudi u smislu razvoja nacionalnih sposobnosti i potpore hrvatskoj obrambenoj industriji. Pristupanjem PESCO Republika Hrvatska izražava svoju spremnost doprinosu jačanja Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU te doprinosu obrani i sigurnosti građana Unije.

U okviru postupka uspostave PESCO-a, Republika Hrvatska ustrajala je na utvrđivanju modela utemeljenog na načelima uključivosti, solidarnosti, komplementarnosti s NATO-om te autonomije država članica u donošenju odluka. U skladu s potpisanom obavijesti, Republika Hrvatska izradit će nacionalni provedbeni plan u prosincu 2017. godine, u kojem će razraditi preuzete obveze i predložiti mjere kojima iste namjerava ispuniti, a isti će postati dio Odluke Vijeća o pokretanju PESCO-a.

Uz Nacionalni provedbeni plan Republika Hrvatska odlučit će i o uključivanju u projekte PESCO-a, pri čemu će voditi računa o nacionalnim interesima, potrebama i mogućnostima.

Nakon potpisivanja obavijesti o namjeri pristupanja PESCO-u, ministar Krstičević sudjelovat će na zajedničkoj sjednici ministara obrane i ministara vanjskih poslova na temu provedbe Globalne strategije EU u području sigurnosti i obrane. Naglasak sjednice bit će na uspostavi PESCO-a te napretku po pitanju provedbe Koordiniranog godišnjeg pregleda obrane i Europskog obrambenog fonda, o čemu bi se trebali usvojiti zaključci Vijeća.

Ministri obrane razmatrat će nakon toga napredak provedbe EU-NATO suradnje u kontekstu zajedničke izjave iz Varšave (srpanj 2016.), pri čemu će se razmotriti i mogućnost proširenja suradnje na dodatna područja i aktivnosti. Dosad je najveći napredak ostvaren u području suočavanja s hibridnim i kibernetičkim prijetnjama, operativnoj suradnji u području pomorske dimenzije i razmjene informacija te održavaju paralelnih i koordiniranih vježbi. EU-NATO suradnja prepoznata je od strane obje organizacije kao ključan element stabilnosti i sigurnosti, što Republika Hrvatska također prepoznaje i pozdravlja.

Ministar Krstičević sudjelovat će i na Upravljačkom odboru Europske obrambene agencije (EDA), na kojem će biti riječi o nastavku rada Agencije u narednom trogodišnjem razdoblju, s posebnim naglaskom na aktivnosti koje proizlaze iz uspostave PESCO-a, Koordiniranog godišnjeg pregleda obrane te Europskog obrambenog fonda.