Krajem rujna u blokadi gotovo 19.000 poslovnih subjekata

Prema podacima Financijske agencije (Fina), na kraju rujna ove godine u blokadi je bilo 18.189 poslovnih subjekata s ukupnim dugom od 5,96 milijardi kuna, pri čemu i dalje dominiraju dugotrajne blokade, kako po broju, tako i po iznosu.

Pritom je u dugotrajnoj blokadi, dužoj od 360 dana, bilo 10.030 poslovnih subjekata, što je udio od 55,1 posto u ukupnom broju poslovnih subjekata s blokiranim računima. Na takve se poslovne subjekte odnosi i 59,6 posto ukupnog duga, odnosno 3,6 milijardi kuna.

U blokadi do 120 dana bilo je 4.175 poslovnih subjekata, a njihove prijavljene dospjele neizvršene osnove za plaćanje iznosile su 1,1 milijardu kuna.

Podaci Fine pokazuju i da gotovo 60 posto blokiranih poslovnih subjekata ili njih 10.823 nema ni jednog zaposlenog, a na njih se odnosi 64,5 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje.

Od ukupno 18.189 blokiranih poslovnih subjekata, 41,5 posto su pravne osobe, na koje se odnosi najveći dio iznosa ukupnih dugovanja ili 75,6 posto.

Naime, krajem rujna u blokadi je bila 7.551 pravna osoba, s neizvršenim osnovama za plaćanje u iznosu od 4,5 milijardi kuna. Te su blokirane pravne osobe zapošljavale 9.798 radnika.

U blokadi je krajem rujna bilo i 10.638 fizičkih osoba, odnosno obrtnika, sa 5.704 zaposlenih, a njihove su nepodmirene obveze iznosile 1,46 milijardi kuna.

“Za očekivati je da će se zahvaljujući poduzetim mjerama propisanim Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Ovršnim zakonom, Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Stečajnim zakonom koji je u primjeni od 1. rujna 2015. te postupcima brisanja trgovačkih društava, u narednim mjesecima, broj blokiranih pravnih osoba i iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata i dalje postupno smanjivati”, ističu iz Fine.