Krajem lipnja bilo je blokirano 325 tisuća građana s dugom od 42,18 mlrd kuna

FB

Prema podacima Financijske agencije (Fina) na kraju lipnja ove godine u blokadi je bilo 325.009 građana, njihov je dug iznosio 42,18 milijadi kuna, a najviše dužnika bilo je u Zagrebu, njih 62.018 koji su dugovali 12,2 milijarde kuna.

U odnosu na kraj prošle godine, broj blokiranih građana smanjen je za 2.167, dok se njihov dug povećao za 1,02 milijarde kuna.

Pritom je na kraju lipnja bilo blokirano 11,54 posto radno sposobnog stanovništva glavnog grada Hrvatske. U Splitsko-dalmatinskoj županiji bilo je blokirano 30.772 građana s dugom nešto većim od 4 milijarde kuna, pri čemu je udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva iznosio 10,09 posto.

U Zagrebačkoj županiji zadnjeg dana ovogodišnjeg polugodišta blokadu računa imalo je 26.007 ljudi, s dugom od 3,9 milijardi kuna što čini 12-postotni udjel u broju radno sposobnog stanovništva.

Najmanje blokiranih, njih 2.880, imala je Ličko senjska županija. Njihov dug iznosio je 277,3 milijuna kuna, a njihov udio u radno sposobnom stanovništvu županije 9,1 posto.

U odnosu na ukupan broj stanovnika županije najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,6 posto) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,3), a te su dvije županije na vrhu i prema kriteriju broja blokiranih u odnosu na radno sposobno stanovništvo – Koprivničko-križevačka 14,4 posto, a Sisačko – moslavačka 14 posto.

Nadalje, Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Zadar predvode listu od 25 gradova s najvećim brojem blokiranih građana. U Zagrebu ih je bilo 62.018, u Splitu 12.170, u Rijeci 10.118, u Osijeku 8.631 i u Zadru 5.432. Na dnu te liste su Vukovar (2.300 blokiranih), Koprivnica (2.281) i Dugo Selo (1.980).

Međutim, prema broju blokiranih građana u odnosu na broj stanovnika izdvajaju se Križevci s 11,5 posto, Dugo Selo s 11,3, Sisak s 10,9 i Čakovec s 10,2 posto blokiranih građana.

Prema udjelu blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva za 25 gradova na rang listi kreiranoj prema kriteriju iznosa duga građana izdvajaju se Križevci sa 17-postotnim udjelom, a slijede Benkovac i Dugo Selo sa 16,7 posto.

Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca čiji prosječan dug iznosi 364 tisuće kuna. Slijede građani Benkovca s dugom od 342 tisuće kuna te Samobora s dugom od 246 tisuće kuna.

S prosječnih 200 tisuća kuna blokirani su Varaždinci, sa 197 tisuća kuna Zagrepčani, dok su Sisčani prosječno dužni 81 tisuću kuna.