Konačni prijedlog zakona o akvakulturi upućen u saborsku proceduru

Pixabay

Vlada RH je s današnje sjednice uputila u saborsku proceduru konačni prijedlog novog Zakona o akvakulturi kojim se utvrđuju sljedeći ciljevi razvoja: unaprjeđenje konkurentnosti akvakulture te njene održivosti u društveno-gospodarskom smislu i povećanje ukupne proizvodnje u akvakulturi uz poštivanje načela ekonomske, socijalne i ekološke održivosti.

Glavni cilj donošenja Zakona o akvakulturi je uspostava posebnog zakonskog okvira za obavljanje ove djelatnosti, izdvajanjem iz propisa koji uređuju ribolov te objedinjavanjem uvjeta za obavljanje akvakulture u moru i u kopnenim vodama, u svrhu učinkovitije provedbe reformirane Zajedničke ribarstvene politike Europske unije (ZRP) koja se odnosi na akvakulturu, kao i onih elemenata uzgoja koji su isključivo u nacionalnoj nadležnosti.

U dijelu ZRP-a koji se odnosi na akvakulturu utvrđuju se nacionalni ciljevi razvoja akvakulture, način i uvjeti obavljanja djelatnosti akvakulture, nadležna tijela za provedbu potpore u akvakulturi i uređenje tržišta, nadzor i kontrola, kao i druga pitanja bitna za akvakulturu.

„Akvakultura je strateška grana kroz koju želimo razvijati ribarsku industriju. Ona nam nudi dugoročna rješenja za stabilnu budućnost ribarstva. Ovim Zakonom olakšavamo tehničku i administrativnu provedbu Zajedničke ribarstvene politike EU.

Potrošnja proizvoda ribarstva u glavnini potječe iz ulova i jedan od ciljeva europske ribarstvene politike, pa tako i hrvatske, je omogućavanje održivog razvoja akvakulture radi nadomještanja razlike između potrošnje proizvoda ribarstva i proizvodnje.“ izjavio je ministar Tomislav Tolušić – te dodao „Ribarstvo je, na moru i na kopnu, naša tradicija. Kao sektor ima stratešku važnost u gospodarstvu Hrvatske.

Podržavam planove i stalna ulaganja naših proizvođača koji do 2020. namjeravaju udvostručiti današnje količine proizvodnje ribe zbog velike potražnje. Imamo velike potencijale – idemo ih iskoristiti! Europa više od 65 posto potrebe za ribom uveze, a kroz hrvatski uzgoj u akvakulturi možemo okrenuti te brojke u našu korist.”

Ukupna vrijednost proizvodnje u marikulturi u 2016. godini iznosi 100 milijuna eura i stalno raste, a temeljem nje raste i vrijednost ukupne akvakulture. Slatkovodna akvakultura varira, jednako kao i proizvodnja, a vrijednost u 2016. godini kreće se oko 8 milijuna eura.

Zakon predstavlja izvršenje reformskih prioriteta i mjera Vlade Republike Hrvatske utvrđenih u Programu rada Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju od 2016. do 2020. godine, obzirom da stvara okvir za brži ujednačeni razvoj gospodarske djelatnosti akvakulture u smislu povećanja ukupne proizvodnje i povećanja konkurentnosti, a za njegovu provedbu nisu potrebna dodatna sredstva u Državnom proračunu.

Također se postavljaju okviri za donošenje Višegodišnjeg nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Operativnog programa za ribarstvo koji uključuje i akvakulturu, kao i godišnjih planova prikupljanja podatka.