Konačne rang-liste za upis na studijske programe visokih učilišta u jesenskom roku

Pravo upisa na studijske programe u jesenskom je roku ostvarilo 4170 kandidata od 6053 prijavljenih, a ponuđeno je bilo 685 programa s ukupno 14.003 upisnih mjesta, priopćila je Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Prema omjeru broja prijava prvog prioriteta i kvote, među preostalim studijskim programima najpoželjniji su bili Gluma na Akademiji dramske umjetnosti i Promet na Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, te studiji Ekonomske politike i regionalnog razvitka, Financijskog menadžmenta, Marketinga, Menadžmenta, Poduzetništva i Poslovne informatike Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Ukupno najveći broj prijava prvog prioriteta imali su studijski programi Glume i Prometa, te Prava Sveučilišta u Zagrebu.

Za studij glume prijavila su se 132 kandidata za 12 upisnih mjesta, a za 123 to je bio prvi izbor. Za studij prometa na Fakultetu prometnih znanosti zagrebačkoga Sveučilišta prijavilo se 238 kandidata za 14 upisnih mjesta, a taj je studij bio prvi izbor za 75 kandidata.

Za studij Ekonomske politike na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku prijavilo se 138 kandidata za 14 upisnih mjesta.

Prema podacima Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u ljetnom upisnom roku ponuđeno je bilo 866 studijskih programa s ukupno 39.993 upisnih mjesta. Prijavljeno je bilo 32.894 kandidata, a pravo upisa ostvarilo je njih 27.036.