Komisija ima nova pravila za PDV, uvodi se više stopa – i nulta

Europska komisija predložila je nova pravila kojima bi članice dobile veću fleksibilnost u pogledu određivanja stopa PDV-a. Radi se o zadnjim prijedlozima u sklopu Komisijine sveobuhvatne reforme pravila o PDV-u, kojom se predviđa stvaranje jedinstvenog europskog područja PDV-a kako bi se drastično smanjile prijevare povezane s PDV-om, koje uzrokuju gubitak od 50 milijardi eura.

Zajednička pravila EU-a o PDV-u, donesena su još 1992. Po tim pravilima, članice mogu primjenjivati snižene stope PDV-a samo na mali broj sektora i proizvoda. Prema postojećim pravilima članice mogu primjenjivati jednu sniženu stopu PDV-a, ne nižu od 5 posto, na dvije kategorije proizvoda. Osim toga, neke države mogu primijeniti posebna odstupanja, odnosno dodatno snižene stope.

Prema prijedlogu Komisije, članice će uz standardnu stopu PDV-a od najmanje 15 posto, moći uvesti dvije zasebne stope u visini od 5 do 15 posto, zatim jednu stopu od nula do 15 posto i nultu stopu za robu izuzetu od PDV-a. Sadašnji složeni popis robe i usluga na koje se mogu primjenjivati snižene stope ukinut će se i zamijeniti novim popisom proizvoda (primjerice, oružja, alkoholna pića, igre na sreću i duhanski proizvodi) na koje se uvijek mora primjenjivati standardna stopa od najmanje 15 posto. Radi zaštite javnih prihoda države članice morat će osigurati i da ponderirana prosječna stopa PDV-a iznosi najmanje 12 posto.

Današnjim će se prijedlogom državama dati maksimalna fleksibilnost pri određivanju stopa PDV-a, što će nam omogućiti da se posvetimo rješavanju većeg problema, a to su navedene prijevare”, rekao je povjerenik za gospodarske i financijske poslove Pierre Moscovici.

Prijedlozi bi trebali uvelike olakšati i život malim i srednjim poduzećima, koja se bave prekograničnom trgovinom. Troškovi izvršenja obveza povezanih s PDV-om za takva poduzeća veći su za 11 posto od troškova za poduzeća koja trguju samo na domaćem tržištu. Budući da mala poduzeća čine 98 posto svih poduzeća u EU-u, to je istinska prepreka rastu.

Prema postojećim pravilima, članice mogu izuzimati od PDV-a prodaju koju ostvaruju mala poduzeća ako ona ne premašuje određeni iznos godišnjeg prometa, koji se razlikuje od jedne do druge članice. Međutim, ta su izuzeća dostupna samo domaćim sudionicima na tržištu, što znači da za mala poduzeća koja trguju u EU-u ne vrijede ravnopravni uvjeti.

Komisija između ostaloga predlaže da se poduzećima koja posluju u više od jedne članice omogući pravo na izuzeće od PDV ako im je promet manji od 100.000 eura.