Kolektivni pregovori: Još nije riješeno pitanje reprezentativnosti Liječničkog sindikata

Hina

Uskoro bi trebali početi pregovori o izmjenama Kolektivnog ugovora (KU) za zdravstvo i zdravstveno osiguranje, a u njima i dalje ne mogu sudjelovati predstavnici Hrvatskog liječničkog sindikata (HLS), iako su ministri zdravstva i rada prije godinu dana najavili da će pitanje reprezentativnosti HLS-a biti riješeno do novih pregovora.

HLS ne može sudjelovati u kolektivnim pregovorima jer ne ispunjava kriterije iz važećeg Zakona o reprezentativnosti sindikata da mora okupljati najmanje 20 posto članstva od ukupnog broja sindikalno organiziranih radnika u toj djelatnosti.

Liječnici razočarani, traže brzo rješavanje problema

Ministar zdravstva Milan Kujundžić, ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić i druga dva sindikata koja sudjeluju u pregovorima slažu se da bi predstavnici liječnika, kao nositelja zdravstvene djelatnosti, trebali ravnopravno sudjelovati u pregovorima o plaćama i drugim materijalnim pravima za oko 73.000 zaposlenih u zdravstvu, no preduvjet za to su izmjene Zakona o reprezentativnosti.

Upravo zbog problema s reprezentativnošću HLS-a postojeći KU je potpisan na godinu dana te istječe 26. ožujka. Vlada je prije desetak dana donijela odluku o pokretanju kolektivnih pregovora i imenovala Vladin pregovarački odbor na čelu s ministrom Kujundžićem.

Predsjednica HLS-a Renata Čulinović-Čaić razočarana je što u godinu dana nije učinjeno ništa.

“Razočarana sam što se godinu dana nije ništa napravilo kako bi liječnicima bila priznata reprezentativnost i očekujem rješavanje tog problema u najskorijem mogućem roku”, rekla je Čulinović-Čaić Hini.

Trenutno je u sindikat učlanjeno oko 3500 liječnika, a zadnjih godina došlo je do pada broja članova. No, upozorava Čulinović-Čaić, HLS ne bi mogao ispuniti sadašnje kriterije o reprezentativnosti čak i da se u njega učlani svih 7000 liječnika iz javnog zdravstva.

HLS stoga predlaže da se, s obzirom na manjak liječnika, masovni odlazak i činjenicu da nema tko raditi, liječnici proglase strukom od posebnog nacionalnog interesa, pa da im se kao nositeljima djelatnosti u zdravstvu prizna reprezentativnost. 

Ministar zdravstva ponavlja da podupire zahtjeve sindikata za pronalaženjem rješenja kako bi se i liječnicima omogućilo pregovaranje o njihovim pravima te ističe da ministar rada Marko Pavić traži rješenje kroz izmjene Zakona o reprezentativnosti. 

“Mi smo prije godinu dana nudili rješenje da se HLS-u dopusti sudjelovanje u pregovorima ako na to pristanu svi drugi sindikati u zdravstvu, no suglasnost je dalo 28 od 29 sindikata koji djeluju u sustavu zdravstva, pa to nije prošlo”, kaže Kujundžić.

Ministarstvo rada: Aktivnosti na izmjenama zakona su u tijeku

U Ministarstva rada i mirovinskog sustava doznaje se kako su aktivnosti oko pripreme Nacrta prijedloga zakona o izmjenama Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata u tijeku.

Cilj je, kažu, osigurati kontinuitet i ujednačavanje kolektivnog pregovaranja te uključivanje većeg broja sindikata u pregovore, kao i izbjegavanje nepotrebnog prijepisa istovjetnih odredbi iz temeljnog kolektivnog ugovora ili važećeg propisa u pojedinačne granske kolektivne ugovore.

“Isto tako, razmatraju se pravna rješenja kako bi se  proširio krug sindikata koji pregovaraju o granskim kolektivnim ugovorima tako da u pregovarački odbor sindikata ulaze predstavnici sindikata koji djeluju na području grane za koju se pregovara i koji su bili ili jesu zastupljeni u pregovaračkom odboru sindikata u pregovorima o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za sve javne službe, ali uz njih i predstavnici sindikata kojima je utvrđena reprezentativnost u skladu sa Zakonom”, stoji u odgovoru ministarstva.

Ističu da bi takvo normativno rješenje omogućilo da u pregovorima o KU za zdravstvo sudjeluje i HLS kao zastupnik temeljnih i mjerodavnih nositelja zdravstvene djelatnosti.

(Hina)